Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

3 listopada upływa termin składania deklaracji na OZE

Przypominamy, że 3 listopada 2017 upływa termin przyjmowania deklaracji udziału w projekcie dotyczącym zakupu i montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych z dofinansowaniem.

Wsparciem finansowym na poziomie 60% kosztów kwalifikowanych mogą zostać objęte inwestycje w mikroinstalacje OZE wytwarzające energię elektryczną lub cieplną, takie jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i powietrzne pompy ciepła.

Zebrane deklaracje posłużą gminie do przygotowania wniosku aplikacyjnego na potrzeby konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez gminę w ramach ogłoszonego konkursu, którego rozstrzygnięcie planowane jest w kwietniu 2018 roku.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zachęcamy do złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Kęty. Odsłony: 939
Autor Publikacji: Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości, Data Publikacji: 2017-10-31 , Godzina Publikacji: 16:42

Pliki do pobrania:

Deklaracja.pdf (Rozmiar: 0.39 MB)
Oświadczenie współwłaściciela.pdf (Rozmiar: 0.19 MB)

Kęty w obiektywie...