Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

„Aktywni i samodzielni” dla osób 30+ oraz „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”: Trwa nabór na bezpłatne kursy

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach realizowanych od 1.07.2018  do 30.06.2020 przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce projektów „Aktywni i samodzielni – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+ oraz „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” są jeszcze wolne miejsca na kursy i szkolenia zawodowe kończące się nabyciem kwalifikacji zawodowych/kompetencji lub uprawnień.

W związku z powyższym rekrutujemy do wyczerpania limitu miejsc osoby chętne do Uczestnictwa w szkoleniach/kursach zawodowych (bony szkoleniowe) w ramach  ww. Projektów. 


Potencjalni kandydaci do uczestnictwa w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

  • Ukończony 50. rok życia (kobiety/mężczyźni) lub ukończony 30. rok życia i posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • Osoby bierne zawodowo (nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,  nie pobierające świadczeń z ZUS – renciści/emeryci itp, nie ubezpieczone w KRUS);
  • zamieszkałe w rozumieniu KC powiaty wadowicki, suski, oświęcimski lub chrzanowski.

Wstępne zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie są przyjmowane:

  • telefonicznie pod nr 512 718 298 lub 12 418 77 83,
  • mailowo: as.wadowice@kolping.pl lub 50.wadowice@kolping.pl,
  • osobiście w Biurze Centrum Wsparcia KOLPING w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 7,  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.Odsłony: 1272
Autor Publikacji: CKD Kęty, Data Publikacji: 2020-01-15 , Godzina Publikacji: 08:37

Kęty w obiektywie...