Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Audytorzy energetyczni wyruszają w teren

Informujemy, że od 2 maja 2017 roku na terenie Gminy Kęty rozpocznie się wykonywanie ocen energetycznych dla budynków mieszkalnych zakwalifikowanych do projektów polegających na wymianie kotłów c.o. pn.:

 

 

 

  1. „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”;
  2. „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”;

 

w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Oceny energetyczne przeprowadzane będą bezpłatnie przez pracowników firmy Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podzamcze nr 22 lok. 9 w Krakowie (31-003) wybranej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Koordynatorzy terenowi firmy NDE będą kontaktować się bezpośrednio z mieszkańcami przed planowaną wizytą. Mieszkańcy proszeni są o udostępnienie budynku – w szczególności kotłowni – oraz posiadanej dokumentacji technicznej.

W celu weryfikacji audytorzy posiadać będą identyfikator wydany przez Urząd Marszałkowski, identyfikator firmy NDE oraz upoważnienie wydane przez Burmistrza Gminy Kęty. W razie wątpliwości dotyczących tożsamości audytorów wskazany jest kontakt z firmą NDE pod numerem telefonu (12) 345 49 72, w celu potwierdzenia danych osoby wykonującej ocenę.

Ocena energetyczna każdego budynku będzie obejmować kilka elementów: wizję lokalną i ocenę stanu danego budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a także informację na temat wymaganej mocy cieplnej montowanego pieca, jak również w przypadku takiej konieczności zalecenia w zakresie wyboru najlepszego rodzaju termomodernizacji budynku.

Wykonanie audytu energetycznego jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 na wymianę starego, nieekologicznego pieca na urządzenie spełniające europejskie normy ekoprojektu. Uzyskane po audycie świadectwo energetyczne budynku będzie wymagane przy staraniu się o środki na nowy piec. W przypadku niespełnienia minimalnych wymagań energetycznych budynku warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania będzie wykonanie zaleceń dotyczących jego termomodernizacji.Odsłony: 1238
Autor Publikacji: Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości, Data Publikacji: 2017-04-28 , Godzina Publikacji: 12:19

Kęty w obiektywie...