Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w 2019 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

Badania realizowane są metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych realizowanych w 2019 r. przez statystykę publiczną oraz wzory legitymacji ankietera.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych.

Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych.

Urząd Statystyczny w Krakowie każdorazowo przekazuje szczegółowe informacje na temat realizowanych badań statystycznych, potwierdza autentyczność legitymacji lub tożsamość ankietera. Informacje takie, w przypadku badań ankietowych,  można uzyskać u kierownika Wydziału Badań Ankietowych, pani Joanny Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl.

DYREKTOR
Agnieszka Szlubowska

Załączniki:

1.    Wzory legitymacji ankietera
2.    Wykaz badań realizowanych w 2019 r. przez Urząd Statystyczny w Krakowie
3.    Plakat o badaniach rolniczych
4.    Plakat o badaniach ankietowych
Odsłony: 958
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2019-01-10 , Godzina Publikacji: 14:02

Pliki do pobrania:

Wzory legitymacji ankieterów.pdf (Rozmiar: 0.32 MB)
Wykaz badań.pdf (Rozmiar: 0.44 MB)
Plakat o badaniach rolniczych.pdf (Rozmiar: 1.42 MB)
Plakat o badaniach ankietowych.pdf (Rozmiar: 1.41 MB)

Kęty w obiektywie...