Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Biuro Informatyzacji

Pracę biura nadzoruje I Zastępca Burmistrza.

Inspektor: Jacek Jarosz
Inspektor: Marcin Kryska

Adres: 32-650 Kęty,
Rynek 7
tel: 33/844-76-00
fax: 33/844-76-60

Zadania

Zadania wydziału obejmują sprawy informatyzacji Urzędu i jednostek podległych, w tym:

 1. W Urzędzie:
  • administracja i nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu teleinformatycznego,
  • administracja i nadzór nad aktualnością i legalnością systemów i oprogramowania,
  • dokonywanie bieżących napraw sprzętu, usuwanie awarii, rozwiązywanie problemów z funkcjonowaniem oprogramowania oraz sprzętu teleinformatycznego,
  • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
  • rozwój infrastruktury teleinformatycznej,
  • realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
  • rejestracja zbiorów danych osobowych przetwarzanych,
  • administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
  • administrowanie pocztą elektroniczną oraz prowadzonymi witrynami internetowymi,
  • rozwój „e-Urzędu” zwłaszcza poprzez poszerzanie zakresu usług w ramach e-administracji,
  • współpraca z instytucjami, w tym z policją, prokuraturą, sądami oraz innymi służbami, inspekcjami i strażami.
 2. Koordynacja w zakresie stosowanego w jednostkach podległych sprzętu, systemów teleinformatycznych i oprogramowania.


Odsłony: 3785
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...