Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Burmistrz Gminy Kęty

dr inż. Krzysztof Jan Klęczar

dyżury:

siedziba Urzędu Gminy Kęty
ul. Rynek 7, pokój nr 29
wtorki w godzinach 12:00 - 16:20

W zakresie spraw mieszkaniowych Burmistrz Gminy Kęty będzie przyjmował interesantów w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 12.00 do 15.00. Dyżury będą odbywać się w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMAX Sp. z o.o. w Kętach, ul. Adama Mickiewicza 8, w sali konferencyjnej w pokoju nr 18 (I piętro).

W pozostałe wtorki każdego miesiąca burmistrz będzie przyjmował mieszkańców bez zmian w godzinach od 12.00 do 16.20 w budynku Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7, w pokoju nr 29 (I piętro). 

Prosimy o wcześniejszy kontakt osobisty lub telefoniczny w Kancelarii Urzędu Gminy Kęty pod numerem telefonu (33) 844 76 70 w celu umówienia spotkania na konkretną godzinę. 

kontakt:
telefon: (33) 844 76 00 wew. 125
telefon komórkowy: 604 608 845
e-mail: krzysztof.kleczar@kety.pl 

zadania i kompetencje:

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu gminy,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

  • Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
  • Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
  • Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Gminy.
  • Pozostałe zadania Burmistrza określają przepisy ustaw szczególnych.
     


Odsłony: 13029
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...