Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Burmistrz Gminy Kęty zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Kęty

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Gminy Kęty informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Kęty. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia zmian w opracowanym Programie Rewitalizacji przeprowadzony zostanie ponowny proces konsultacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie
od 19.12.2016 roku do 10.01.2017 roku:

  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Gminy), który należy przesłać na adres mailowy: projekty@kety.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju 2 lub telefonicznie pod nr 33 844 76 00 wew. 117 w godzinach pracy Urzędu Gminy Kęty.
  • w formie ankiety elektronicznej CAWI – dostępnej pod adresem:  http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php?sid=48667&lang=pl

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Kęty oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kęty dostępne są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kęty oraz w Wydziale Rozwoju w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu Gminy Kęty.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.Odsłony: 1389
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Pliki do pobrania:

uchwała.pdf (Rozmiar: 0.44 MB)
załącznik nr 1.jpg (Rozmiar: 28.89 MB)
załącznik nr 2 .pdf (Rozmiar: 2.28 MB)
formularz zgłaszania uwag.docx (Rozmiar: 0.02 MB)

Kęty w obiektywie...