Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

"DĄBROWSKA" – SZKOŁA Z PASJI

PYTAJ... i szukaj odpowiedzi

Jaką wybrać szkołę? Na jakie studia się zdecydować?  Odpowiedzi na te pytania, które każdego roku  stawiają sobie młodzi ludzie i ich rodzice, zawsze wymagały namysłu. Naszą odpowiedzią, grona pedagogicznego Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej, jest reagowanie na potrzeby młodych ludzi oraz wymagania rynku pracy, na kórym równie ważna, jak zdobyta w czasie szkolnym solidna wiedza, jest dziś umiejętność ciągłego uczenia się...

PRZEMYŚL... i rozwiń skrzydła 

Dąbrowska jest szkołą dla wszystkich, którzy są zmotywowani do nauki i pracy. Uczniowie "Dąbrowskiej" (nie bez zindywidualizowanej pracy nauczycieli) osiągają wysokie wyniki kształcenia – wskaźnik zdawalności matury wynosi co roku ponad 90 %. Każdy, kto chce rozwijać swoje zdolności i pasje lub poszukać nowych, pragnie przełamywać ograniczenia poprzez szukanie mocnych stron, lubi aktywność i angażowanie się w różnego typu działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnego środowiska, na pewno znajdzie tu miejsce dla siebie. Stawiamy na wychowanie, przez które rozumiemy przygotowanie do życia we współczesnym świecie wymagającym kreatywnośći, elastyczności, odwagi podejmowania nowych i często trudnych wyzwań, zaangażowania i konsekwencji, otwartości i umiejętności współpracy. Te cechy, które staramy się poprzez różne działania (w ramach lekcji oraz na zajęciach pozalekcyjnych) kształtować u naszych uczniów, z pewnością pomogą im kiedyś cieszyć sie sukcesami w życiu zawodowym.

POZNAJ KONKRETY... i realizuj swoje pasje 

Jesteśmy szkołą, która podąża za zainteresowaniami naszej młodzieży. Proponowane przez szkołę profile klas maja swoje umocowanie w konkretnej współpracy z: uczelniami wyższymi, instytucjami współpracującymi z zagranicą, teatrami, domami kultury, bankami, przedsiębiorstwami, domame malkerskim. Ponadto od wielu lat organizujemy zajęcia pozalekcyjne, w których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, przede wszystkim artystyczne, ale także językowe czy związane ze zgłębianiem tajników ekonomii.

Wizytówką szkoły w środowisku lokalnym jest bez wątpienia Grupa Teatralna MINUS JEDEN, której członkowie uczą się aktorskiego rzemiosła nie tylko pod kierunkiem opiekunek koła, przygotowując i wystawiając spektakle, ale także uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez wykładowców krakowskiej PWST, czy aktorów różnych teatrów (w Krakowie, Zakopanem czy Bielsku-Białej). Tylko w tym roku szkolnym nasza grupa teatralna zrealizowała i zaprezentowała kilka projektów. Jesienią wspólnie z oświęcimskim MDK-em (z okazji powiatowych obchodów Święta Niepodległości) przygotowała spektakl "Niepodległa", wznowiony później wiosną w DK w Kętach w ramach połączonej z wykładem lekcji historii dla gimnazjów i wystawionyny też z okazji szkolnego Dnia Pamięci. Podczas uroczystośći rocznicowych strajku w kopalni ''Piast” nasza młodzież przypomniała z kolei spektakl "Solidarni",  a w ramach przeglądu "Tygiel Teatralny" w OCK zaprezentowała sztukę "Jeszcze jedno życie, Młody", brała również udział w warsztatach organizowanych przez krakowski Teatr Groteska. Działalność Grupy MINUS JEDEN”, to jednak nie tylko projekty stricte teatralne – członkowie grupy (z sukcesami) startowali w ogólnopolskich konkursach recytatorskich, a podczas ferii zaangażowali się w prowadzenie warsztatów aktorskich dla uczniów okolicznych gimnazjów.

W szkole prężnie działa także Grupa Muzyczna TRZY CZWARTE, która nie tylko co roku uświetnia uroczystości szkolne i powiatowe, ale też organizuje koncerty w różnych stylach muzycznych (zależnie od zainteresowań uczniów) oraz otwarte dla publiczności koncerty okazjonalne (np. kolęd, walentynkowe) Ściśle współpracuje też z Grupą Teatralną, a młodzi muzycy mogą pochwalić się osiągnięciami w lokalnych i ogólnopolskich konkursach muzycznych.

Szkoła stworzyła również specjalna  ofertę dla miłośników sztuki filmowej. Mają oni możliwość rozwijania swojej pasji nie tylko podczas lekcji, ale także uczestnicząc w zajęciach koła filmowego Project 9: uczą się różnych technik filmowania i montażu, kręcą własne klipy, przygotowują filmowe wiadomości szkolne, poznają od kuchni pracę telewizji, biorąc udział w warsztatach (w telewizji regionalnej w Katowicach), czy obserwując na żywo nagrania popularnych programów (np. „The Voice of Poland).

Zainteresowani ekonomią i biznesem działają z kolei  w Grupie Biznesowej,  przygotowując się do konkursów (byli finalistami Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej oraz konkursu zarządzania firmą "Ja, Titan"), biorąc udział w międzynarodowych targach, ucząc się zasad biznesu od praktyków – lokalnych przedsiębiorców, pracowników banku czy domu maklerskiego.

Pasjonaci języków obcych mogą dzięki szkole zaangażować się  w projekt społeczno-historyczno-językowy związany z wymianą polsko-niemiecką (w ramach wieloletniej już współpracy szkoły z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu), poznać hiszpańskich rówieśników dzięki uczestnictwu w wymianie polsko-hiszpańskiej, doskonalić kompetencje językowe, wyjeżdżając na przedstawienia w języku angielskim, czy dyskutując w tym języku z zapraszanymi do szkoły obcokrajowcami. 

Dla zainteresownych biologią i geografią co roku organizowane są warsztaty przyrodnicze w ciekawych miejscach Polski (Słowiński Park Narodowy, Wybrzeże Gdańskie, Bieszczady, Pieniny) prowadzone przez nauczycieli szkoły i pracowników parków narodowych.  

ZASTANÓW SIĘ... i popatrz w przyszłość 

Bogata oferta rozwoju zainteresowań i pasji, zwłaszcza  tych związanych ze sztuką, nie oznacza, że szkoła aspiruje, aby być pierwszym etapem kształcenia przyszłych studentów wyższych szkół artystycznych (choć niektórzy nasi absolwenci podejmują naukę w renomowanych szkołach filmowych czy teatralnych). Zależy nam przede wszystkim, aby podążając za pasjami uczniów, wyposażyć ich w różne umiejętności przydatne w życiu. Uczniowie odkrywają swoje mocne strony i talenty, przełamują nieśmiałość i inne ograniczenia, stają się bardziej kreatywni, łatwiej im odnaleźć się w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami, dowiadują się, jak realizować własne pomysły. Przede wszystkim zaś uczą się współdziałania i współpracy.

Przygotowywanie spektakli teatralnych, poruszających ważne dla młodzieży problemy (wyboru drogi życiowej, uzależnień, tolerancji dla odmienności, przemocy), ma też wymiar terapeutyczny. Obserwacja pracy mediów, czy ćwiczenia warsztatowe w telewizji, pomagają młodemu człowiekowi zostać świadomym odbiorcą kultury potrafiącym krytycznie ocenić medialny przekaz. Z kolei poznanie podstaw ekonomii i biznesu przełoży się w przyszłości na określone umiejętności życiowe (skalkulować domowy budżet, utrzymać rodzinę).

Wiele działań szkoły wiąże się ze ścisłą współpracą ze środowiskiem lokalnym (starostwem, gminą, domami kultury, innymi szkołami). Dzięki nim młodzież widzi, jak wiele może zaoferować najbliższemu otoczeniu. Mamy nadzieję, że chociaż być może nasi absolwenci wyjadą z Kęt i będą funkcjonować w innych środowiskach, na tyle ważny będzie dla nich kontakt z małą ojczyzną, że zechcą wspierać lokalne działania (już tak się dzieje, gdyż wielu dawnych uczniów działa w naszym Klubie Absolwentów). 

OCENIAJ... i podejmuj dobre decyzje

Wielokrotnie oceniali nas inni. Szkoła otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie Małopolska Szkoła z Pasją, nagrodę “Superaktywni” za szczególnie aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym i najwyższą ocenę "A" w kontroli zewnętrznej Kuratorium.

Trudno uwierzyć, ale jesienią będziemy obchodzić jubileusz 110-lecia istnienia szkoły. Na przestrzeni ponad wieku jej mury opuszczali między innymi absolwenci Seminarium Nauczycielskiego, Studium Wychowania Przedszkolnego, Liceum Ekonomicznego i  Liceum Ogólnokształcącego, ponieważ szkoła zawsze starała się nadążać za zmieniającym się światem. Obecny charakter "Dąbrowskiej"  nie wiąże się z pogonią za aktualnymi edukacyjnymi modami, ale wynika z pasji naszych uczniów. Dlatego dziś oferujemy naukę w klasach licealnych o profilach: humanistyczno-teatralnym, językowo-biznesowym oraz filmowym z komunikacją społeczną. Co dla nas ważne – pozytywnie nasza pracę oceniają sami  uczniowie, także ci, którzy przenoszą się do nas z innych szkół (i jest ich naprawdę wielu).

Jaki profil kształcenia będzie miała nasza szkoła za kilkanaście lat? Tego nie wiemy, ale z pewnością adekwatny do oczekiwań następnego młodego pokolenia żyjącego w takim, a nie innym świecie. Wiemy równieź, że dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu nowy rok szkolny 2017/18 powitamy w generalnie wyremontowanych pomieszczeniach (termomodernizacja budynku została zakończona w grudniu 2016).

Już dziś zapraszamy wszystkich byłych Nauczycieli i Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Szkoły na obchody jubileuszu wpisujące się w 740-lecie naszego miasta, które będą miały miejsce w  październiku 2017r.

Odsłony: 1870
Autor Publikacji: PZ Nr 9 w Kętach, Data Publikacji: 2017-06-08 , Godzina Publikacji: 9:15

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2019
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty