Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

„Droga do zatrudnienia”

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Droga do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach Osi priorytetowej VIII Rynek Pracy Działania 8.2 Aktywizacja Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w projekcie.

Wsparcie dla uczestników oferowane w ramach projektu:

  • Szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym 6,64 zł netto za godzinę;
  • 3-miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym 1 750 zł netto dla stażysty z gwarancją zatrudnienia po ukończeniu stażu;
  • Refundacje wynagrodzenia pracownika do wysokości 3 000,00 zł brutto przez 6 miesięcy;
  • Stałe pośrednictwo pracy;
  • Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestników;
  • Poradnictwo zawodowe i psychologiczne.


Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • bezrobotne lub bierne zawodowo,
  • zamieszkują na terenie pow. myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski i dąbrowski;
  • ukończyły 50. rok życia bądź ukończyły 30. rok życia i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Liczba miejsc ograniczona.

Projekt realizuje SYSTEMA. z o.o. – tel. 18 547 44 27, 884 877 177 e-mail: drogadozatrudnienia@systema.pl www.drogadozatrudnienia.eu

Biuro Projektu mieści się na ul. Nawojowska 4, pok. 203, 33-300 Nowy Sącz

 

Odsłony: 932
Autor Publikacji: Biuro Projektu , Data Publikacji: 2017-02-20 , Godzina Publikacji: 08:34

Kęty w obiektywie...