Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

FLORIANY 2018: Prestiżowa statuetka i atrakcyjne nagrody mogą trafić do Twojej OSP

Pozostało zaledwie kilkanaście dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2018. Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do Twojej OSP.

 

Druhno, druhu... zgłoszenie należy przesłać do północy 28 lutego 2018 roku.
(decyduje data stempla pocztowego)


Podczas FLORIANÓW 2017 wpłynęło 375 zgłoszeń ze wszystkich województw. Spośród nich Kapituła Konkursu nominowała do nagrody Strażackiego Oscara w poszczególnych kategoriach aż 57 inicjatyw i wyłoniła spośród nich zwycięzców, a podczas Gali Finałowej przyznano 21 statuetek.

 


 
Konkurs zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika "Strażak". Skierowany jest do ochotniczych straży pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

Dwanaście kategorii, w ramach których będą oceniane inicjatywy zgłoszone do II edycji Konkursu FLORIANY, to:

 1. Infrastruktura
 2. Bezpieczeństwo
 3. Ochrona środowiska i ekologia
 4. Estetyka przestrzeni publicznej
 5. Edukacja
 6. Sport, rekreacja i turystyka
 7. Kultura i tradycja
 8. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna
 9. Innowacje oraz integracja cyfrowa
 10. Współpraca zagraniczna
 11. Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca
 12. Kategoria specjalna – "Ratujemy i Uczymy Ratować"

Kapituła konkursowa nominuje do nagrody głównej najlepsze projekty spośród nadesłanych inicjatyw, a następnie podczas Gali Finałowej ogłasza zwycięzców w każdej z kategorii. Zwycięzcy otrzymują prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody.

W tegorocznej, drugiej już edycji w kapitule zasiadają: Waldemar Pawlak, Jurek Owsiak, Czesław Lang, Grzegorz Molewski, prof. Artur Krajewski, gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, Andrzej Malinowski, Władysław Tabasz, Dorota Pardecka (szczegóły: www.floriany.pl zakładka: KONKURS/KAPITUŁA).

***

Na ziemiach polskich już w średniowieczu zaczęto organizować pierwsze grupy ratujące przed ogniem. W latach 60. XIX w. we wszystkich zaborach zaczęły rodzić się organizacje przeciwpożarowe, ale w każdym z innym natężeniem i skutkiem. Strażacy prowadzili zakonspirowane wychowanie patriotyczne oraz przygotowania polityczno-wojskowe do walki o niepodległość i to było główną przyczyną ograniczania ich aktywności.

Najtrudniejszy byt miały polskie straże w zaborze rosyjskim, zaś w Galicji uzyskały największą suwerenność, ale z kolei w zaborze pruskim były najlepiej zorganizowane choć pod niemiecką komendą.

Dzieje rozwoju pożarnictwa w Królestwie Polskim i pod zaborem rosyjskim obrazuje historia Towarzystwa św. Floriana, a następnie po Ogólnokrajowym Zjeździe Straży Ogniowych w Warszawie w 1916 roku Związku Floriańskiego. Był to wówczas wielki polski ruch społeczno-obywatelski w zakresie organizacji przeciwpożarowej i samopomocy, moderowany przez takich działaczy jak Bolesław Chomicz i Józef Tuliszkowski.


Propagatorem ruchu był wydawany od 1912 r. „Przegląd Pożarniczy”, redagowany przez B. Chomicza. Celem była ochrona społeczeństwa przed pożarami i innymi klęskami, zaś dewizą słowa: "Bogu na chwałę ludziom ku pomocy". Na terenie dwóch pozostałych zaborów również rozwijał się ruch stowarzyszeniowy. W Galicji prekursorem ochrony było powstałe w dniu 22 lutego 1860 roku Krajowe Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia, Gradu i na Życie im. św. Floriana. Pod jego szyldem i nadzorem powstało w Galicji wiele miejskich i wiejskich organizacji strażackich, począwszy od 1864 roku, kiedy to została założona w Krakowie pierwsza na tym terenie Ochotnicza Straż Pożarna.

Z tej inicjatywy zrodził się po kilku latach Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, którego zjazd organizacyjny odbył się w dniach 31 października – 1 listopada 1875 r. we Lwowie. W zaborze pruskim, począwszy od 1863 roku powstawały tzw. Prowincjonalne Związki Towarzystw Strażackich i Ratunkowych oraz Komun, a m.in. w Poznaniu na Górnym Śląsku i na Pomorzu. Jednakże w głównej mierze organizowane w oparciu o niemiecki system wartości i tamtejszy etos narodowy.

Tak było aż do roku 1921, kiedy to nastąpiło porozumienie przywódców wszystkich związków dzielnicowych i 8 września 1921 r. przybyło do Warszawy 3.690 delegatów na I Krajowy Zjazd Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – tak o historii Ochotniczych Straży Pożarnych pisze Władysław Tabasz, członek Kapituły Konkursu Floriany.

***

Podczas Konkursu FLORIANY nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez OSP samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną lub zespół projektowy formularza zgłoszeniowego i opisu zrealizowanego projektu zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl. Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentacji konkursowej w terminie do końca lutego 2018 r. na adres: Miesięcznik "Strażak", ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "FLORIANY".

Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej

 
Odsłony: 1329
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2018-02-15 , Godzina Publikacji: 08:50

Kęty w obiektywie...