Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Forum Małopolski Zachodniej. Samorządowcy podpisali deklarację wzajemnej współpracy

11 grudnia 2019 r. w sali reprezentacyjnej oświęcimskiego zamku samorządowcy z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego podpisali list intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin. Głównym jego celem jest integracja gmin i miast subregionu, inicjacja i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego ekonomicznego i społecznego rozwoju obszaru, dążenie do rozwoju gospodarczego, kulturowego i turystycznego, w tym poprzez wspólne aplikowanie o środki z funduszów unijnych. Gminę Kęty reprezentował burmistrz Krzysztof Jan Klęczar.

O potrzebie powołania Forum Małopolski Zachodniej – stowarzyszenia skupiającego miasta i gminy tej części województwa mówił prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Wspomniał o potencjale, zarówno ludnościowym, jak i gospodarczym subregionu, wskazując na jego dynamikę i rozwój nowych gałęzi, w tym turystyki.

Włodarz przypomniał, że wspomniane powiaty liczą łącznie 550 tys. mieszkańców, co jest niebagatelną siłą i powinno mieć przełożenie na kluczowe decyzje zarządu Województwa Małopolskiego.

Kolejni mówcy zwrócili uwagę, że reprezentowane przez nich gminy i powiaty mają wspólne wyzwania, podobne problemy i doświadczenia historyczne. Poruszone zostały zwłaszcza kwestie związane z komunikacją, gospodarką odpadami, restrukturyzacją przemysłu ciężkiego i problemami demograficznymi (starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych ludzi, napływ cudzoziemców). 

***

List intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej
– Stowarzyszenia Miast i Gmin.

Planowana Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego “Małopolska 2030” wyznacza nowe zadania dla samorządów, polegające na podniesieniu znaczenia integracji wspólnot lokalnych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju swojego obszaru. Dlatego też, reprezentujący miasta i gminy Małopolski Zachodniej podejmujemy działania w celu utworzenia stowarzyszenia miast i gmin, którego celem będzie:

– podejmowanie działań integrujących miasta i gminy,

– wspieranie idei samorządu terytorialnego,

– wymiana wzajemnych doświadczeń,

– przygotowanie Strategii Małopolski Zachodniej,

– inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego miast – gmin Małopolski Zachodniej,

– współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi,

– wsparcie eksperckie członków stowarzyszenia na ich wniosek,

– dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju miast i gmin Małopolski Zachodniej,

– tworzenie wspólnych projektów miast i gmin należących do stowarzyszenia w celu aplikowania o środki zewnętrzne,

– promocja miast i gmin członków stowarzyszenia,

– partnerstwo z Województwem Małopolskim oraz innymi instytucjami w celu współpracy na rzecz rozwoju tegoż obszaru.

Niniejszy list intencyjny jest jedynie deklaracją współpracy i nie powoduje powstanie żadnych zobowiązań (w tym finansowych) pomiędzy podpisującymi go stronami.

Kontynuację wstępnych ustaleń podjętych na dzisiejszym spotkaniu będzie opracowanie projektu statutu Stowarzyszenia, a następnie przedłożenie organom stanowiącym projektu uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej oraz przyjęcia jego statutu.

Odsłony: 1597
Autor Publikacji: źródło/fot. Powiat Oświęcim / kf, Data Publikacji: 2019-12-11 , Godzina Publikacji: 23:45

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2020
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty