Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Gmina Kęty podpisała umowę o ścisłej współpracy z belgijską gminą Courcelles

Gmina Kęty podpisała umowę o ścisłej współpracy z belgijską gminą Courcelles

Umowa została zawarta 20 października. Swoje podpisy osobiście złożyli Krzysztof Jan Klęczar - burmistrz Gminy Kęty oraz Caroline Taquin - burmistrz Gminy Courcelles.

- Podpisaliśmy niniejszą umowę partnerską o współpracy w przekonaniu, że wzajemny kontakt pomiędzy oboma miejscowościami przyczyni się do pielęgnowania europejskiej historii, naszych wspólnych wartości, do pogłębienia przyjaźni pomiędzy obywatelami obu wspólnot oraz do tworzenia nowych kontaktów – mówi Krzysztof Jan Klęczar.

Głównymi celami współpracy są zgodne działania w celu stworzenia warunków dla wspólnych przedsięwzięć, realizowanych przez partnerów umowy w celu rozwoju społeczności lokalnych obu gmin, które zobowiązują się do utrzymywania ze sobą stałych, postępujących sukcesywnie kontaktów, jak również do obopólnego wspomagania się nawzajem, wymian i spotkań oficjalnych delegacji oraz lokalnych grup społecznych i organizacji. Partnerzy inicjują nawiązywanie kontaktów i współpracy w dziedzinie kultury, zdrowia, oświaty oraz relacji w świecie sztuki, pomagają w wypracowywaniu wspólnych programów.

Warto przypomnieć, że pierwsze porozumienie z belgijską gminą Kęty zawarły już w 2016 roku. Dokument ten stanowił podstawę do zawarcia umowy o współpracy.

- Teraz zostały uściślone kierunki naszych działań, byśmy mogli jeszcze sprawniej realizować tę współpracę – podkreśla Krzysztof Jan Klęczar. - Jestem pełen nadziei, że nie zabraknie nam pomysłów na wspólne projekty, które przyniosą korzyści obu gminom – dodaje.   

Odsłony: 1489
Autor Publikacji: Ewelina Sadko, fot. UG Kęty, Data Publikacji: 2017-10-25 , Godzina Publikacji: 14:00

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel:
Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876
(33) 844 86 88 


e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty