Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Gmina Kęty z dotacją na realizację zadania „Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu”

Gmina Kęty otrzymała dotację w kwocie 85 956,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2017 r. Dotacja została przyznana tylko 8 podmiotom z całej Polski, w tym tylko dwóm gminom. Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest GOPS w Kętach.

Projekt ma na celu:

  • przygotowanie osób bezrobotnych, w tym osób długotrwale bezrobotnych i/lub korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy,
  • zaznajomienie osób bezrobotnych z rynkiem pracy poprzez indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
  • budowanie motywacji do podjęcia zatrudnienia poprzez zajęcia z  psychologiem i coach'em,
  • zmianę sytuacji rodzinnej i społecznej uczestników projektu poprzez pracę z asystentem rodziny,
  • poprawę samooceny i poprawę wizerunku osób biorących udział w projekcie poprzez udział w warsztatach z kreacji wizerunku oraz systematycznych wizytach u fryzjera oraz kosmetyczki.

Projekt zakłada również współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu, szczególnie z Filią w Kętach, Spółdzielniami Socjalnymi „Koniczynka” i „Kętucky”, z Centrum Integracji Społecznej oraz z Ogólnopolskim Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVita w Porąbce.Odsłony: 1153
Autor Publikacji: GOPS w Kętach , Data Publikacji: 2017-04-04 , Godzina Publikacji: 12:56

Kęty w obiektywie...