Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej przez przedsiębiorców

Od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązuje przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwała nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa).

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich instalacji na terenie województwa małopolskiego, w których następuje spalanie paliw stałych. Jej zapisy nie ograniczają się jedynie do budynków mieszkalnych, ale obowiązują również dla budynków gospodarczych, szklarni, tuneli foliowych, wędzarni, suszarni, lokali usługowych, zakładów przemysłowych, itp.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz montażu nowych urządzeń grzewczych niespełniających wymogów ekoprojektu określonych w dyrektywie unijnej 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 roku, a także zakaz spalania mułu, flotu i węgla, w którym udział frakcji 0-3 mm wynosi powyżej 15% oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. Do końca 2022 roku muszą zostać wymienione wszystkie kotły na paliwo stałe, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych tzw. kotły pozaklasowe oraz ogrzewacze o sprawności cieplnej poniżej 80%. W przypadku ogrzewaczy możliwe będzie doposażenie ich w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. Natomiast do końca 2026 roku konieczna będzie wymiana kotłów spełniających 3 lub 4 klasę emisji.

Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje wyłączenie od stosowania zapisów uchwały antysmogowej tylko w przypadku instalacji wymagających pozwolenia na emisję lub pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia oraz w przypadku spalania paliw poza instalacjami.

Ze szczegółami wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej można zapoznać się na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy/Odsłony: 219
Autor Publikacji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Data Publikacji: 2019-04-29 , Godzina Publikacji: 15:16

Kęty w obiektywie...