Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Kéty (Węgry)

Kéty to wioska licząca około 700 mieszkańców, położona w południowej części Węgier w regionie Tolna, ok. 70 km na południe od jeziora Balaton. Według starych udokumentowanych zapisów, w okresie wojny z Turcją (XVI-XVII w.) została ona całkowicie zniszczona. Po wojnie tureckiej na te naddunajskie tereny przybyli południowi Słowianie (Racowie).

W 1732 r. udokumentowano przybycie 32 rodzin naddunajskich Szwabów, niemieckich osadników, na teren wioski Kéty i ten rok uważa się za datę założenia obecnego Kéty, które do dziś położone jest we wcześniej określonych dokumentami granicach.

Mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, hodowlą zwierząt. Na pofałdowanym terenie uprawiali winną latorośl i wytwarzali wino dobrej jakości. Znani z pracowitości i wytwarzanej wysokiej jakości produkcji rolnej, mieszkańcy żyli na dość wysokim poziomie.

Po II wojnie światowej, w latach 1945-1947, większość mieszkańców niemieckiego pochodzenia została deportowana. Ich miejsce zajęli przesiedleni z południowej Bukowiny węgierscy Seklerzy. Były to czasy, gdy na terenie przydzielonej do zamieszkania nieruchomości pojawiała się rodzina Seklerów, w domu mieszkała jeszcze rodzina niemiecka. I tak typowo szwabska wioska, w której dominował język niemiecki, stała się wioską zdominowaną przez węgierskie rodziny. Nie wszyscy Szwabi opuścili jednak Kéty po II wojnie światowej.

W 1947 r. do wsi przesiedlono Węgrów z Górnych Węgier (południowa Słowacja). Od tego momentu Kéty stało się wioską o różnorodnych tradycjach narodowych. Początkowo przesiedleńcy trzymali się ścisłe zasad własnego pochodzenia, dopiero po latach rozpoczęto nawiązywanie kontaktów ze swoimi nowymi sąsiadami. Później już zawierano małżeństwa mieszane.

W ciągu minionych 74 lat, dzięki ofiarnej pracy mieszkańców, Kety powoli rozkwita się i rozwija.Kontakt:

Önkormányzat Kéty
7174 Kéty, Petőfi u. 70

tel. +36 74 438 022

e-mail: poprzez formularz kontaktowy
strona internetowa: www.kety.hu
facebook.com/onkketyWspółpraca pomiędzy miejscowością Kéty (Węgry, region Tolna) a Gminą Kęty trwa od roku 2016. Jej inicjatorem był burmistrz miejscowości Kéty – Gödrei Zoltán, który zauważył podobieństwo w pisowni obu nazw własnych oraz Keť na Słowacji (kraj nitrzański, w powiat Levice). Pomysł wspólnego spotkania przedstawicieli trzech miejscowości o podobnych nazwach został przychylnie przyjęty przez Burmistrza Gminy Kęty Krzysztofa Jana Klęczara. Spotkanie zapoczątkowujące późniejszą współpracę odbyło się w Kętach.

Partnerstwo zawarte pomiędzy trzema wymienionymi samorządami ma na celu pogłębienie kontaktów, wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i informacji, a także kształtowanie dialogu opartego na równości i suwerenności jak również zachęcenie lokalnych organizacji i stowarzyszeń do współpracy. Z kolei podpisanie umowy pozwalają na wnioskowanie o środki unijne przez partnera węgierskiego oraz pozyskiwanie przez Gminę Kęty środków z funduszów wyszehradzkich, w których wymagane jest posiadanie partnera zarówno ze Słowacji, jak i z Węgier.

W roku 2018 rada Miejska w Kętach podjęła Uchwałę nr XLIX/438/2018 z 29 czerwca 2018 r. w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy miejscowością Kéty (Węgry) a Gminą Kęty (Polska).

Odsłony: 1437
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...