Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Kancelaria Urzędu

Pracę Kancelarii Urzędu nadzoruje Sekretarz Gminy Kęty.

specjalista: Zbigniew Pilarczyk
podinspektor: Urszula Hilarowicz-Chilarska
podinspektor: Monika Wodniak

Adres: 32-650 Kęty,
Rynek 7

tel: 33/844-76-00
fax: 33/844-76-60

email: ku@kety.pl

Zadania

Kancelaria Urzędu realizuje następujące zadania:

 1. prowadzenie obsługi sekretarskiej i kancelaryjnej Burmistrza oraz I i II Zastępcy Burmistrza,
 2. organizowanie i obsługę narad Burmistrza z Dyrektorami oraz z organami wykonawczymi jednostek pomocniczych Gminy,
 3. organizowanie i obsługę narad i spotkań z pracownikami Urzędu oraz z innymi osobami, w tym interesantami,
 4. organizacja przyjmowania stron,
 5. przyjmowanie skarg i wniosków,
 6. ewidencjonowanie i zamieszczanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń urzędowych,
 7. koordynacja wnoszenia projektów uchwał do Rady,
 8. współpraca z Biurem Obsługi Prawnej,
 9. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza oraz upoważnień i pełnomocnictw,
 10. sporządzanie sprawozdań z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 11. przygotowanie i obsługa sesji Rady,
 12. przekazywanie uchwał i innych dokumentów przyjętych przez Radę właściwym podmiotom oraz zapewnienie ich publikacji,
 13. przygotowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady,
 14. przekazywanie uchwał Komisji właściwym podmiotom,
 15. obsługa zadań realizowanych przez Przewodniczącego Rady,
 16. prowadzenie spraw osobowych radnych,
 17. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami przysługującymi radnym,
 18. pomoc w przygotowaniu projektów uchwał wnoszonych przez radnych,
 19. przygotowanie i obsługa wyborów ławników sądowych,
 20. udział w zespołach zadaniowych powoływanych dla przygotowania i przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy,
 21. prowadzenie zbioru protokołów z zebrań organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych Gminy,
 22. przekazywanie wniosków z zebrań organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych Gminy właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu,
 23. prowadzenie rejestrów:
  • wniosków i interpelacji radnych,
  • wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Rady,
  • uchwał rady (wraz ze zbiorem),
  • uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych Rady (wraz ze zbiorem),
  • klubów radnych,
  • przesyłek i pism adresowanych bądź dekretowanych do Rady, komisji Rady, Przewodniczącego Rady i innych radnych,
 24. prowadzenie zbiorów protokołów sesji Rady, posiedzeń komisji, zespołów i innych organów kolegialnych Rady oraz przechowywanie zbioru nagrań przebiegu sesji Rady.


Odsłony: 4357
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...