Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Koniec z zakazem wypuszczania kur!

Od 6 kwietnia  2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zwalczania ptasiej grypy. Oznacza to zniesienie zakazu wypuszczania kur z kurnikówRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza  złagodzenie części przepisów, jednak gospodarstwa hodujące drób dalej będą musiały przestrzegać środków bioasekuracji.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem rolnicy muszą m.in.:

  • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
  • zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
  • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami, 
  • karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami, 
  • wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść́ i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym
  • stosować (przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób) odzież ochronną oraz obuwie ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, 
  • stosować (przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu) zasady higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
  • dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 Według nowego prawa zakazane jest:  

  • pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • wnoszenie i wwożenie na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; 


Odsłony: 966
Autor Publikacji: UG, Data Publikacji: 2017-04-07 , Godzina Publikacji: 10:46

Kęty w obiektywie...