Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

LIII sesja Rady Miejskiej w Kętach – relacja

W piątek 7 września 2018 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty odbyła się LIII sesja Rady Miejskiej.

Rada podjęła następujące uchwały:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach i nadania mu Statutu,

2) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

3) w sprawie zaliczenia dróg ul. Kleparz i ul. Wyspiańskiego w Kętach do kategorii dróg gminnych,

4) w sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 – 0+450 wraz z odwodnieniem”,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 4921 położonej w Kętach obręb: Stare Miasto na okres do 3 lat,

6) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Klasztoru Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kętach ul. Kościuszki 6 na remont konserwatorski wewnętrznego dziedzińca dostępnego dla wiernych wraz z remontem elewacji i murów ogrodzeniowych przylegających do dziedzińca w Zespole Klasztornym Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kętach - obiektu wpisanego do rejestru zabytków - etap II,

7) w sprawie podziału Gminy Kęty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

8) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w wyborach do Rady Miejskiej w Kętach, Rady Powiatu Oświęcimskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Gminy Kęty,

9) w sprawie zmian Statutu Gminy Kęty,

10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty,

11) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018.

Projekt uchwały znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej

- tutaj-

Interpelacje i zapytania radnych

- tutaj -

Zapraszamy do zapoznania się z wideorelacją:


Z protokołem LIII sesji Rady Miejskiej w Kętach będzie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty po przyjęciu protokołu na najbliższej sesji. Przyjęte protokoły z sesji można znaleźć  -tutaj-
Odsłony: 583
Autor Publikacji: Artur Christ, Data Publikacji: 2018-09-11 , Godzina Publikacji: 11:55

Kęty w obiektywie...