Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”: Ważne informacje dla Wnioskodawców

Ważne informacje dla Wnioskodawców chcących złożyć wnioski na dofinansowanie operacji w naborach wniosków trwających od 3-17 czerwca 2019 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” przypomina:
  1. o możliwości odbycia bezpłatnych konsultacji w ramach kryterium: Doradztwo biura i otrzymania 1 pkt za spełnienie kryterium (Lokalne Kryteriach wyboru operacji),
  2. o możliwości skonsultowania biznesplanu z Księgową dla Wnioskodawców, którzy planują złożenie wniosku w naborach. Spotkania indywidualne odbędą się  28 maja 2019 r. w godzinach 13.00 - 15.30  


W celu umówienia konsultacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem pod nr telefonu 843 60 28. Ilość miejsc ograniczona.

Przypominamy również, że:

Nabór wniosków w LGD „Dolina Soły” trwa od 03 – 17 czerwca 2019 r. Wnioski przyjmowane są w godzinach 9.00 – 14.00. W związku z czym w dniu 17.06.2019 r. (ostatni dzień naboru) wnioski które nie zostaną zarejestrowane do godz. 14.00 – nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów.

Uwagi usprawniające złożenie wniosku!

  1. Wniosek wraz z załącznikami należy importować/ wgrać do systemu www.lgd.witkac.pl, a następnie 2 egzemplarze wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) złożyć bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”.
  2. Wniosek i biznesplan powinien być wypełniony we wszystkich polach zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku i odpowiednio informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu.
  3. Wniosek wraz z załącznikami jest podpisany we wszystkich wymaganych polach.
  4. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD lub DVD – zawiera nazwę Wnioskodawcy i tytuł operacji) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
  5. Zalecamy aby dokumentacja konkursowa umieszczona była w skoroszycie a dokumenty, które mają wiele stron, powinny być spięte w jeden dokument. 
  6. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone w takiej samej kolejności, zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacje o załącznikach”. Załączniki mające większą liczbę stron należy spiąć w jeden dokument.
  7. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Informujemy również, iż w okresie naborów nie ma możliwości konsultacji wniosków bez uprzedniego umówienia się telefonicznego. W dniu 17 czerwca konsultacje nie będą udzielane! 16 czerwca to ostatni dzień doradztwa, za które można otrzymać punkt w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Odsłony: 479
Autor Publikacji: LGD „Dolina Soły”, Data Publikacji: 2019-05-28 , Godzina Publikacji: 07:59

Kęty w obiektywie...