Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Lokalna Strategia Rozwoju: Spotkania w ramach Kawiarenki obywatelskiej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza mieszkańców obszaru gmin Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz na spotkania przy kawie i cieście organizowane w ramach Kawiarenki obywatelskiej dot. stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym o stopniu osiągniętych wskaźników, wynikach działań ewaluacyjnych, które odbędą się:


  • 9 września 2019 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 12, godz. 14.00,
  • 10 września 2019 r. (wtorek) w Domu Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a, godz. 14.00,
  • 11 września 2019 r. (środa) w Urzędzie Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, godz. 13.00,
  • 12 września 2019 r. (czwartek) w budynku MOKSIR w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, godz. 14.00,
  • 13 września 2019 r. (piątek)  w  Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu, ul. Centralna 19, godz. 14.00.

UWAGA!

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu informacyjnym pod nr tel. 33 843 60 28 lub e-mail: biuro@dolinasoly.eu w terminie do 6 września 2019 r. do godz. 15.00.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Soły” współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Odsłony: 1232
Autor Publikacji: LGD Dolina Soły, Data Publikacji: 2019-09-04 , Godzina Publikacji: 08:15

Kęty w obiektywie...