Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Kęty

8 czerwca 2017 roku Gmina Kęty zawarła umowę z firmą KAJA ŻYWIEC Sp. z o. o. z Żywca na wykonanie prac związanych z realizacją zadania pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Kęty”.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Kęty poprzez jego głęboką termomodernizację.

Zakres zadania obejmuje:

  • wymianę obecnych, wyeksploatowanych kotłów na wysokosprawny kondensacyjny kocioł gazowy, wyposażony w automatykę pogodową, który pozwoli na optymalizację efektywności jego wykorzystania,
  • wymianę wyeksploatowanej instalacji centralnego ogrzewania,
  • zainstalowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zamiast obecnej wentylacji grawitacyjnej generującej duże straty ciepła,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów, które obecnie charakteryzują się wysoką przenikalnością cieplną,
  • wymianę okien i drzwi zewnętrznych na takie, które charakteryzują się niskim współczynnikiem przenikalności cieplnej,
  • wymianę oświetlenia budynku na energooszczędne oświetlenie LED.

Tego samego dnia zawarto także umowę z firmą INWUS Sp. z o. o. z Bielska-Białej na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją całości prac budowlanych. Realizacja prac rozpocznie się w drugiej połowie czerwca i potrwa do października bieżącego roku.

 

Zadanie to realizowane jest z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość dofinansowania to 60% kosztów kwalifikowanych zadania do kwoty 1.582.282,80 zł.Odsłony: 1477
Autor Publikacji: UG / Fot. Paulina Olejarz, Data Publikacji: 2017-06-09 , Godzina Publikacji: 12:40

Kęty w obiektywie...