Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Ruszył nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków

Pałac Larisha w Bulowicach

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/193/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Zarząd Powiatu ogłosił nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wysokość środków przeznaczonych na powyższe cele wynosi – 50 000,00 zł.

Termin składania wniosków: do 31 marca 2017r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej.

Według informacji zawartych w rejestrze zabytków nieruchomych województwa małopolskiego (stan na listopad 2016) o dotacje mogą ubiegać się następujące zabytki znajdujące się na terenie gminy Kęty:

Bulowice – kościół p.w. św. Wojciecha,
Bulowice – pałac, park,
Kęty – układ urbanistyczny,
Kęty – kościół p.w. św. Jana Kantego,
Kęty – kościół paraf. p.w. śś. Małgorzaty i Katarzyny, cmentarz przykościelny, drzewostan, ogrodzenie,
Kęty – zespół klasztorny SS. Klarysek: kościół, budynki mieszkalne i gospodarcze, ogród, mur ogrodzeniowy,
Kęty – zespół klasztorny: kościół p.w Niep. Poczęcia NP Marii, klasztor OO. Reformatów,
cmentarz przykościelny, mur z bramkami i kapliczkami - Stacjami Męki Pańskiej,
Kęty – cmentarz komunalny,
Kęty – Podlesie Kęckie – kapliczka przydrożna z 30.09.1937,
Kęty – cmentarz żydowski,
Kęty – dom ul. Krakowska 3, d. poczta,
Kęty – dom Rynek 16,
Kęty – dom Rynek 25,
Malec - średniowieczny gródek stożkowaty otoczony stawem.

Pałac Larisha w Bulowicach
Odsłony: 2435
Autor Publikacji: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Data Publikacji: 2017-02-09 , Godzina Publikacji: 10:45

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Grudzień, 2018
  P W Ś C P S N
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty