Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Nagrodzono laureatów I Gminnego Konkursu Historycznego

We wtorek, 9 maja, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kętach odbyła się druga część I Gminnego Konkursu Historycznego pod Patronatem Burmistrza Gminy Kęty.

Tegoroczny tytuł konkursu - „Śmierć albo zwycięstwo!” Idea wolności Tadeusza Kościuszki, nawiązywał do trwającego roku 2017, który został uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jako m.in. Rok Tadeusza Kościuszki.

Po testowych zmaganiach uczestników, na sali gimnastycznej ZS-P nr 3 w Kętach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Zebranych powitała dyrektor ZS-P nr 3 w Kętach – Lidia Danek, dziękując młodzieży za uczestnictwo oraz za patronat burmistrza Gminy Kęty.

Następnie zabrała głos pomysłodawczyni i koordynatorka konkursu – Małgorzata Gładka.  Jak podkreśliła nauczycielka, zorganizowanie konkursu miało na celu uczczenie bohatera narodowego. Przypomniała również, że w roku bieżącym przypada 200. rocznica jego śmierci. Wyraziła też nadzieję, że konkurs ten wejdzie do tradycji nie tylko szkoły, ale i całej gminy Kęty. Dodała także, że dzięki wykonaniu gazetki tematycznej – na czym polegał pierwszy etap konkursu – szkoły włączyły się upamiętnienie Roku Tadeusza Kościuszki, a uczniowie, poprzez wspólną pracę mieli możliwość nie tylko przybliżenia sobie i innym postaci bohatera narodowego, ale również integracji i pracy zespołowej.

I Gminny Konkurs Historyczny przeprowadzony został w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na przygotowaniu gazetki szkolnej przez wyłonioną drużynę reprezentującą daną szkołę w konkursie. Każda drużyna składała się z trzech uczniów i nauczyciela koordynującego. Drugim etapem konkursu był udział w indywidualnym sprawdzianie wiedzy, przeprowadzonym w formie testu.

Nagrodzeni zostali uczniowie, którzy zajęli 1,2 i 3 miejsce w etapie drugim, natomiast na podstawie sumy punktów w konkursie indywidualnym wraz z punktami za ocenę gazetki wyłoniono zwycięską szkołę, która otrzymała, ufundowany przez Radę Rodziców ZS-G nr 3 w Kętach - puchar przechodni.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy,  a koordynatorzy poszczególnych zespołów specjalne podziękowania za zaangażowanie i pomoc merytoryczną w przygotowaniu uczniów do konkursu.

W konkursie udział wzięli uczniowie pięciu szkół z gminy Kęty: z ZS-G z Nowej Wsi, z ZS-P z Witkowic, z ZS-P z Bulowic, z ZS-G nr 1 z Kęt i ZS-P nr 3 z Kęt.

W indywidualnym teście wiedzy o Tadeuszu Kościuszce najlepsza okazała się Katarzyna Wielgosz z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Kętach. Jak przyznała w rozmowie, przygotowania do konkursu zajęły jej sporo czasu, jednak dzięki pomocy nauczyciela – pani Agaty Ledwoń – była dobrze przygotowana. - Żadne z pytań mnie nie zaskoczyło – dodała z uśmiechem. Drugie miejsce zajął uczeń z ZS-P w Bulowicach – Konrad Jura, natomiast trzecie – Dominik Dyduch z ZS-G nr 1 w Kętach.

Nagrodę specjalną – puchar przechodni dla najlepszej szkoły odebrali uczniowie ZS-P w Bulowicach: Patrycja Hajduga, Konrad Jura (który w klasyfikacji indywidualnej zajął II miejsce) i Wiktor Fąferko, koordynowani przez panią Renatę Martyniak.

Zebrani na sali goście, uczestnicy konkursu oraz młodzież gimnazjalna ze szkoły na Podlesiu mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej, zawierającej zdjęcia gazetek zgłoszonych do konkursu oraz obejrzenia inscenizacji, przedstawiającej jedno z najważniejszych wydarzeń insurekcji kościuszkowskiej – przysięgę Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie – przygotowanej przez uczniów 6 kl. szkoły podstawowej.  

Wśród zaproszonych gości byli obecni: I z-ca burmistrza Gminy Kęty – Rafał Ficoń, dyrektor Wydziału Infrastruktury Społecznej – Tomasz Bielecki, członkowie konkursowej na czele z byłą dyrektor szkoły Urszulą Włodarczyk, dyrektor Domu Kultury w Kętach – Sylwia Brzozowicz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Agata Szyszka-Mądro, przewodnicząca Rady Rodziców – Żaneta Górecka oraz opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie.

Na zakończenie v-ce burmistrz Rafał Ficoń wyraził wdzięczność za inicjatywę zorganizowania konkursu i życzył siły i wytrwałości w kontynuacji tej pięknej idei w latach kolejnych. Podkreślił również, jak ważna jest umiejętność zainteresowania młodych ludzi polską historią. Parafrazując słowa - Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości -  zwrócił uwagę, że naszym obowiązkiem jest sięgać do tej prawdy i wartości, dla której ginęli nasi przodkowie. Zachęcił też młodzież do odwiedzenia Kopca Kościuszki w Krakowie.

I Gminny Konkurs Historyczny miał na celu popularyzację osoby Tadeusza Kościuszki jako polskiego bohatera narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych, utrwalanie  poczucia dumy narodowej, wzmacnianie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, jego historią, tradycjami i wartościami, rozwijanie wśród uczniów umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych  w różnych źródłach, rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów oraz propagowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

Honorowym patronatem objął wydarzenie Burmistrz Gminy Kęty.

Odsłony: 2120
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2017-05-09 , Godzina Publikacji: 17:30

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty