Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Odnowiony wizerunek Matki Bożej Pocieszenia powrócił do Kęt

Odnowiony wizerunek Matki Bożej Pocieszenia powrócił do Kęt

W niedzielę, 19 marca, w parafii pw. św. Małgorzaty i Katarzyny oficjalnie powitano odnowiony obraz Matki Bożej Pocieszenia, który powrócił do Kęt po kilkumiesięcznej renowacji.

Jak podkreślił ks. Franciszek Knapik – proboszcz parafii – obraz powrócił w swojej oryginalnej, pierwotnej szacie,  którą czcili przez wieki kęczanie. - Ten obraz właśnie w tej postaci przenosi nas w czasy św. Jana Kantego – dodał, tłumacząc, że od czasu powstania obrazu do dziś minęło już 550 lat.

Odnowiony wizerunek MB Pocieszenia przywieziono do kościoła w czwartkowe popołudnie, a prace montażowe związane z jego powrotem do ołtarza głównego, trwały do późnych godzin wieczornych. W trakcie niedzielnej Mszy św. nastąpiło uroczyste powitanie wizerunku. Odsłanianiu i zasłanianiu obrazu towarzyszył muzyczny motyw fanfar. Na co dzień ikona odsłaniana będzie przed pierwszą poranną Mszą św., a zasłaniana po Mszy św. wieczornej.  Wizerunek MB Pocieszenia zasłaniany jest obrazem, przedstawiającym Maryję i patronki świątyni – św. Małgorzatę i św. Katarzynę.

Odrestaurowaniu obrazu podjęli się naukowcy z pracowni Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk w Krakowie. Dzięki podjętym staraniom zdjęto olejną warstwę, naniesioną w czasie doraźnej konserwacji, dzięki czemu udało się przywrócić pierwotny wygląd obrazu i jego gotycki blask. To prawdopodobnie jeden z najstarszych, najpiękniejszych i wyjątkowo dobrze zachowanych tego typu wizerunków.  

Prace związane były z projektem odnawiania kolejnych Hodegetrii Krakowskich w całej Małopolsce. - To taki znak od Boga, że pięknie odrestaurowany obraz powrócił w roku jubileuszowym 250. rocznicy kanonizacji św. Jana Kantego – zaznaczył proboszcz, zwracając uwagę na fakt, że wizerunek przywieziony został z Krakowa 16 marca - w Dzień Papieski, natomiast odsłonięty w  liturgiczne wspomnienie św. Józefa. - Św. Józef przyprowadził Matkę Bożą do nas – dodał.

Planowane jest utworzenie wystawy złożonej z materiałów przedstawiających kolejne etapy prac konserwatorskich. Za termin wstępnie obrano datę czerwcowych uroczystości odpustowych. Ks. Knapik wyraził też nadzieję na przyjazd głównego koordynatora prac renowacyjnych – ks. Szymona Tracza - konserwatora architektury i sztuki sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej.

W składzie komisji konserwatorskiej znaleźli się przedstawiciele służb konserwatorskich, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach - Franciszek Knapik oraz członkowie rady parafialnej. Renowację wykonały dr Anna Sękowska i dr Małgorzata Nowalińska z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przy wsparciu prof. Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej oraz Dziekan Wydziału dr hab. Marty Lempart-Geratowskiej, prof. ASP.

Obraz ma bezcenną wartość artystyczną, religijną i historyczną. Prawdopodobnie powstał w pracowni krakowskiej w I połowie XV wieku. Nosi wyraźne cechy ikony gotyckiej. Namalowany jest temperą na lipowej desce, na gruncie kredowym.

Odsłony: 2595
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2017-03-20 , Godzina Publikacji: 15:45

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty