Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Odwodnienie rejonu ul. Kańczuga i ul. Wierzbowej w Bielanach

Prace przy odwodnieniu terenów położonych w Bielanach

Rozpoczęły się prace związane z budową pierwszego etapu odwodnienia terenów położonych w rejonie ul. Wierzbowej, ul. Kańczuga i ul. Kęckiej w Bielanach.

W ramach obecnie realizowanych prac wykonany zostanie odcinek rurociągu o łącznej długości 303,1 mb od rowu „Przez wieś” do drogi wojewódzkiej nr 948 wraz z przejściem metodą bezwykopową pod drogą wojewódzką nr 948, zabudową 7 studni rewizyjnych oraz odcinkowym umocnieniem rowu „Przez wieś” i montażem zasuwy.

Celem inwestycji jest poprawa warunków odwodnienia oraz zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej na terenie zawala potoku Macocha Łęki do drogi wojewódzkiej nr 948. 

Planowany koszt robót wyniesie blisko 300 tys. zł. Na realizacje zadania pozyskano dotację w wysokości 50 tys. zł ze środków budżetu powiatu oświęcimskiego.  

Wykonawcą prac jest Zakład Wykonawczy „KOMMEL” mgr inż. Bronisław Merak z Barwałdu Średniego. Odsłony: 1008
Autor Publikacji: Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości, Data Publikacji: 2017-08-14 , Godzina Publikacji: 08:20

Kęty w obiektywie...