Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o ogólnym Zebraniu mieszkańców dzielnicy Podlesie w Kętach

Ogłoszenie
o ogólnym Zebraniu mieszkańców dzielnicy Podlesie w Kętach

Działając na podstawie §11 ust.1 Statutu Dzielnicy Podlesie w Kętach,
Zarząd Dzielnicy zwołuje na


dzień 20 marca 2018 r. (WTOREK) o godz. 18.00


w OSP ogólne Zebranie mieszkańców dzielnicy Podlesie w Kętach.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Powołanie prowadzącego Zebranie i protokolanta Zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy w 2017 r.:

1)   przedstawienie sprawozdania,
2)   przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie skwitowania działalności  Zarządu Dzielnicy
      w 2017 r.,
3)   dyskusja nad sprawozdaniem,
4)   uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania i skwitowania działalności Zarządu Dzielnicy w 2017 r.


     6. Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2017 roku oraz przewidzianych do realizacji w dzielnicy w 2018 roku.
     7.    Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania mieszkańców.
     8.    Dyskusja, wnioski.
     9.    Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji dzielnicy w 2018 roku.
    10.    Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.
    11.    Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania.
    12.    Zakończenie Zebrania.

Kęty,  6 MARCA 2018 r.                                                              Przewodnicząca
                                                                                              Zarządu Dzielnicy
                                                                                               

                                                                                              (-) Lidia Danek
Odsłony: 886
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2018-03-07 , Godzina Publikacji: 13:17

Kęty w obiektywie...