Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o ogólnym zebraniu mieszkańców Dzielnicy Kęty Podlesie

Działając na podstawie §11 ust.1 Statutu Dzielnicy Podlesie w Kętach

Zarząd Dzielnicy zwołuje na dzień

3 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 18.00 w OSP

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
DZIELNICY PODLESIE W KĘTACHPorządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie prowadzącego Zebranie i protokolanta Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy w 2018r.:

   1)  przedstawienie sprawozdania,
   2)  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej
         w sprawie skwitowania  działalności  Zarządu Dzielnicy w 2018 r.,
   3)  dyskusja nad sprawozdaniem,
   4)  uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania i skwitowania działalności Zarządu Dzielnicy w 2018 r.


6. Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2018 roku oraz przewidzianych do realizacji w dzielnicy w 2019 roku.

7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania mieszkańców.

8. Dyskusja, wnioski.

9. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji dzielnicy w 2019 roku.

10. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.

11.    Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania.

12.    Zakończenie Zebrania.

Kęty, dnia 19 marca 2019 r.

Przewodnicząca  
Zarządu Dzielnicy

(-) Lidia Danek  

Odsłony: 1046
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2019-03-19 , Godzina Publikacji: 16:51

Kęty w obiektywie...