Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Bielanach

Na podstawie §7 i 7a statutu sołectwa

Sołtys Janusz Raj

zwołuje

na dzień 24 marca (niedziela) 2019 r. o godz. 14.00

w Wiejskim Domu Kultury

ZEBRANIE WIEJSKIEPorządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zebrania.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzednich zebrań wiejskich.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Uchwała w sprawie skwitowania działalności Sołtysa za 2018 r.
 10. Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2018 roku oraz przewidzianych do realizacji w sołectwie w 2019 roku.
 11. Dyskusja.
 12. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji sołectwa w 2019 r.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.
 14. Sprawy bieżące i informacje.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 16. Zakończenie Zebrania.

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 40 osób uprawionych do głosowania, Zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 14.30. W tym przypadku do ważności Zebrania wymagana jest obecność co najmniej 20 osób uprawnionych do głosowania.

Bielany, dnia 8 marca 2019 r.

Sołtys    
(-) Janusz RajOdsłony: 1118
Autor Publikacji: UG Kęty, Data Publikacji: 2019-03-08 , Godzina Publikacji: 13:51

Kęty w obiektywie...