Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Malcu

 OGŁOSZENIE  

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

Na podstawie §7 i 7a statutu sołectwa  

Sołtys Kazimierz Tolarczyk

zwołuje 

na dzień 4 czerwca (niedziela) 2017 r. o godz. 9.15 

w Domu Ludowym 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Porządek obrad:


1.Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2.Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
3.Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zebrania.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 r.
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7.Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzednich zebrań wiejskich.
8.Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.Uchwała w sprawie skwitowania działalności Sołtysa za 2016 r.
10.Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2016 roku oraz przewidzianych do realizacji w sołectwie w 2017 roku.
11.Dyskusja.
12.Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji sołectwa w 2017 r.
13.Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.
14.Sprawy bieżące i informacje.
15.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
16.Zakończenie Zebrania. 

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 40 osób uprawionych do głosowania, Zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 9.45. W tym przypadku do ważności Zebrania wymagana jest obecność co najmniej 20 osób uprawnionych do głosowania.

 

Malec, dnia 22 maja 2017 r.

Sołtys 

Kazimierz Tolarczyk

 
Odsłony: 805
Autor Publikacji: UG, Data Publikacji: 2017-05-22 , Godzina Publikacji: 12:23

Kęty w obiektywie...