Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców Dzielnicy Nowe Miasto w Kętach

OGŁOSZENIE 

O OGÓLNYM ZEBRANIU MIESZKAŃCÓW DZIELNICY NOWE MIASTO W KĘTACH 

Działając na podstawie §11 ust.1 Statutu Dzielnicy Nowe Miasto w Kętach

Zarząd Dzielnicy zwołuje na dzień

20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00
 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 2

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 
DZIELNICY NOWE MIASTO W KĘTACH

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Powołanie prowadzącego Zebranie i protokolanta Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy w 2016 r.:

a) przedstawienie sprawozdania,

b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie skwitowania  działalności  Zarządu Dzielnicy w 2016 r.,

c) dyskusja nad sprawozdaniem,

d) uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania i skwitowania działalności Zarządu Dzielnicy w 2016 r.

6. Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2016 roku oraz przewidzianych do realizacji w dzielnicy w 2017 roku.

7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania mieszkańców.

8. Dyskusja, wnioski.

9. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji dzielnicy w 2017 roku.

10. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.

11. Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania.

12. Zakończenie Zebrania.

 

Kęty, dnia 5 kwietnia 2017 r.

 

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy

Maria Koperska

 Odsłony: 1014
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2017-04-10 , Godzina Publikacji: 10:16

Kęty w obiektywie...