Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców Dzielnicy Podlesie w Kętach

OGŁOSZENIE

O OGÓLNYM ZEBRANIU MIESZKAŃCÓW DZIELNICY PODLESIE W KĘTACH

Działając na podstawie §11 ust.1 Statutu Dzielnicy Podlesie w Kętach

Zarząd Dzielnicy zwołuje na dzień

4 kwietnia 2017 r.(WTOREK) o godz. 18.00 w OSP

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

DZIELNICY PODLESIE W KĘTACH

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2.Powołanie prowadzącego Zebranie i protokolanta Zebrania.

3.Zatwierdzenie porządku obrad.

4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5.Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy w 2016 r.:

  1. przedstawienie sprawozdania,
  2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie skwitowania  działalności  Zarządu Dzielnicy w 2016 r.,
  3. dyskusja nad sprawozdaniem,
  4. uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania i skwitowania działalności Zarządu Dzielnicy w 2016 r.

6.Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2016 roku oraz przewidzianych do realizacji w dzielnicy w 2017 roku.

7.Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania mieszkańców.

8.Dyskusja, wnioski.

9.Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji dzielnicy  w 2017 roku. 

10.Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.

11.Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania.

12.Zakończenie Zebrania.

 

Kęty, dnia 17 marca 2017 r. 

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy

Lidia Danek Odsłony: 786
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2017-03-23 , Godzina Publikacji: 11:45

Kęty w obiektywie...