Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w Bielanach

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WNIOSKU SOŁECTWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na podstawie §7 i 7a statutu Sołectwa 
Sołtys Janusz Raj

zwołuje 

na dzień 27 września (środa) 2017 r. o godz. 18.00
w budynku WDK Bielany

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór Prowadzącego Zebranie i Sekretarza Zebrania.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Kęty na rok 2018.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  8. Zakończenie Zebrania.

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, to jest co najmniej 40 osób, zebranie odbędzie się w  drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień, pół godziny później, to jest o godz. 18.30.

W tym przypadku, zgodnie ze statutem Sołectwa, do ważności Zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania w liczbie co najmniej 20 osób.

 

Bielany, dnia 14 września 2017 r.

Sołtys

Janusz Raj

 Odsłony: 649
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2017-09-15 , Godzina Publikacji: 10:26

Kęty w obiektywie...