Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w Bulowicach

 

OGŁOSZENIE 

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
Na podstawie §7 i 7a statutu sołectwa 
Sołtys Janusz Kruczała
zwołuje
na dzień 2 kwietnia (niedziela) 2017 r. o godz. 10.15
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
ZEBRANIE WIEJSKIE

 

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zebrania.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzednich zebrań wiejskich.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Uchwała w sprawie skwitowania działalności Sołtysa za 2016 r.
 10. Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2016 roku oraz przewidzianych do realizacji w sołectwie w 2017 roku.
 11. Dyskusja.
 12. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji sołectwa w 2017 r.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.
 14. Sprawy bieżące i informacje.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 16. Zakończenie Zebrania.
Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 50 osób uprawionych do głosowania, Zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10.45. W tym przypadku do ważności Zebrania wymagana jest obecność co najmniej 25 osób uprawnionych do głosowania.

Bulowice, dnia 17 marca 2017 r.                                                             

Sołtys 
Janusz Kruczała


Odsłony: 519
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2017-03-23 , Godzina Publikacji: 09:00

Kęty w obiektywie...