Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w Łękach

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Na podstawie §7 i 7a statutu sołectwa

Sołtys Andrzej Drabek

zwołuje

na dzień 9 kwietnia (niedziela) 2017 r. o godz. 14.00 w OSP

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrnia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zebrania.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji wniosków z poprzednich zebrań wiejskich.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Uchwała w sprawie skwitowania działalności Sołtysa za 2016 r.
 10. Informacja Burmistrza o zadaniach zrealizowanych w 2016 roku oraz przewidzianych do realizacji w sołectwie w 2017 roku.
 11. Dyskusja.
 12. Uchwała w sprawie środków finansowych do dyspozycji sołectwa w 2017 r.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania.
 14. Sprawy bieżące i informacje.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
 16. Zakończenie Zebrania.
 17.  

  Uwaga:

  W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 40 osób uprawionych do głosowania, Zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 14.30. W tym przypadku do ważności Zebrania wymagana jest obecność co najmniej 20 osób uprawnionych do głosowania.

   

  Łęki, dnia 28 marca 2017 r.

   

Sołtys

Andrzej DrabekOdsłony: 865
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2017-03-28 , Godzina Publikacji: 16:48

Kęty w obiektywie...