Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w Malcu

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WNIOSKU SOŁECTWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Na podstawie §7 i 7a statutu Sołectwa
Sołtys Kazimierz Tolarczyk
zwołuje

na dzień 24 września (niedziela) 2017r. o godz. 9.15
w budynku Sali sportowej

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór Prowadzącego Zebranie i Sekretarza Zebrania.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy Kęty na rok 2018.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  8. Zakończenie Zebrania.

 

Uwaga:

W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, to jest co najmniej 40 osób, zebranie odbędzie się w  drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień, pół godziny później, to jest o godz. 9.45.

W tym przypadku, zgodnie ze statutem Sołectwa, do ważności Zebrania wymagana jest obecność uprawnionych do głosowania w liczbie co najmniej 20 osób.

 

Malec, dnia 14 września 2017 r.        

 

Sołtys       
Kazimierz Tolarczyk

 Odsłony: 754
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2017-09-15 , Godzina Publikacji: 10:27

Kęty w obiektywie...