Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Opłaty archiwalne

Rada Miejska w Kętach w dniu 29 maja 2015 r. podjęła uchwałę Nr VIII/59/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2015r. poz. 3464).

Od dnia 1 lipca 2015 r. ustalone zostały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 9 zł na miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosić będzie 18 zł na miesiąc od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Podstawą naliczania opłaty będzie deklaracja złożona przez właściciela zamieszkałej nieruchomości określająca liczbę osób rzeczywiście zamieszkujących daną nieruchomość. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, jest zobowiązany rzetelnie wypełnić deklarację i złożyć w Urzędzie Gminy Kęty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia w, którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.


Rada Miejska w Kętach na sesji w dniu 25.01.2013 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została od gospodarstwa domowego, w zależności od liczby zamieszkujących w nim osób i kształtuje się następująco:

  1. Dla gospodarstw domowych, w których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

  Liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe

  Wysokość opłaty miesięcznej

 Wysokość opłaty kwartalnej

 1 osoba

 7, 00 zł

 21, 00 zł

 2 osoby

 13, 00 zł

 39, 00 zł

 3 osoby

 18, 00 zł

 54, 00 zł

 4 osoby

 22, 00 zł

 66, 00 zł

 5 osób

 25, 00 zł

 75, 00 zł

 Jeżeli w gospodarstwie domowym zamieszkuje powyżej 5 osób stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wzrastała o 1 zł w stosunku do każdej kolejnej osoby zamieszkującej nieruchomość.

  1. Dla gospodarstw domowych, w których odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty będzie dwukrotnie wyższa.

  Liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe

  Wysokość opłaty miesięcznej

 Wysokość opłaty kwartalnej

 1 osoba

 14, 00 zł

 42, 00 zł

 2 osoby

 26, 00 zł

 78, 00 zł

 3 osoby

 36, 00 zł

 108, 00 zł

 4 osoby

 44, 00 zł

 132, 00 zł

 5 osób

 50, 00 zł

 150, 00 zł

Podstawą naliczania opłaty będzie deklaracja złożona przez właściciela zamieszkałej nieruchomości określająca m. in. liczbę osób rzeczywiście zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Właściciel nieruchomości zamieszkałej,  jest zobowiązany rzetelnie wypełnić deklarację i złożyć w Urzędzie Gminy Kęty w terminie do 31 marca 2013r. (dla pierwszej deklaracji). Każdorazowe zmiany danych w deklaracji należy zgłaszać do Urzędu Gminy Kęty w terminie 14 dni od daty zmiany.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone są za trzy miesiące kalendarzowe (kwartalnie), w terminach:

  1. za I kwartał do 31 marca danego roku,
  2. za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
  3. za III kwartał do 30 września danego roku,
  4. za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Termin dokonania pierwszej opłaty, która obejmować będzie okres od 1 lipca do 30 września 2013 r., wyznaczono do 30 września 2013 r.Odsłony: 1126
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...