Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Otwarcie ofert w ramach przetargu publicznego

Oferty prezetargowe leżące na pulpicie

 

21 czerwca 2017 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Kęty odbyło się spotkanie komisji mające na celu otwarcie ofert w ramach przetargu publicznego. Dotyczył on wyłonienia Wykonawcy zadania pn.: „Restauracja i konserwacja kapliczek położonych na terenie Gminy Kęty w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekcie pn: „Szlak sakralny Kęty-Turzovka”.


Finalnie wpłynęły 4 oferty, które w kolejnym etapie postępowania zostaną przeanalizowane i sprawdzone pod kątem formalnym. Jeśli nie będzie zastrzeżeń, zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty na poszczególne zadania. O postępach przetargowych będziemy informować na bieżąco.


 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 oraz z budżetu państwa

 Odsłony: 683
Autor Publikacji: UG, Data Publikacji: 2017-06-21 , Godzina Publikacji: 14:30

Kęty w obiektywie...