Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Parking na os. Sikorskiego już służy mieszkańcom

W środę, 16 sierpnia, dokonano oficjalnego odbioru zadania pn. „Budowa parkingu przy pawilonach handlowych na os. Sikorskiego w Kętach”. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „JANMAR” Mariusz Kolber z Choczni. Budowa prowadzona była pod nadzorem inwestorskim BMF Projekt Mateusz Fujak z Oświęcimia.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na pow. 0,19 ha; usunięcie drzew; zdjęcie warstwy ziemi; rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów; zabezpieczenie kablowych linii energetycznych; zabezpieczenie regulacji kablowych linii telekomunikacyjnych; zabezpiee i regulacji wysokościowej podziemnych linii wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Wykonano również kanalizację deszczową, korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, warstwę odsączającą i odcinającą, podbudowę pomocniczą i zasadniczą z kruszywa niezwiązanego oraz podbudowę i ulepszone podłoże z gruntów i kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi i podbudowę z płyt prefabrykowanych. Położono nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników. Wykonano chodnik z płyt chodnikowych oraz ściek uliczny przykrawężnikowy. Parking został oznakowany poziomo i pionowo, wykonano odwodnienie liniowe i zazielenienie terenu z montażem ławek, koszy na śmieci i stojaka na rowery.

Wartość inwestycji to blisko 209 tys. zł.

Parking posiada 26 miejsc postojowych i służy już mieszkańcom oraz przyjezdnym.

Odbioru dokonali: Krzysztof Jan Klęczar - burmistrz Gminy Kęty, Piotr Własiński - dyrektor Wydziału Infrastruktury Gminnej Urzędu Gminy Kęty, Agnieszka Małyszek – główny specjalista Wydziału Infrastruktury Gminnej Urzędu Gminy Kęty, Mateusz Fujak – inspektor nadzoru, Andrzej Wiśniowski – radny Rady Miejskiej w Kętach, Artur Grucel – prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kętach. Z ramienia wykonawcy: Mariusz Kolber – właściciel i Henryk Soja – kierownik budowy.

Odsłony: 3507
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2017-08-17 , Godzina Publikacji:

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Marzec, 2019
  P W Ś C P S N
09 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty