Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Pierwszy etap remontu ul. Podlas w Malcu już zakończony

Pierwszy etap remontu ul. Podlas w Malcu już zakończony

Trwają prace związane z przebudową ul. Podlas w Malcu, jednak wykonawca zakończył już prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Wykonane zostały umocnienia wylotów, istniejący przepust pod drogą został wydłużony oraz została wykonana nowa ścianka czołowa na wlocie. Obecnie prowadzone są prace związane z korytowaniem drogi,  w dalszej kolejności wykonana będzie stabilizacja gruntu i podbudowa pod jezdnię i chodniki.

Umowa na kompleksową przebudowę ul. Podlas w Malcu została zawarta 1 marca 2017 r.  Inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Wartość dofinansowania to 50% kosztów robót budowlanych, a całkowita wartość zadania szacowana jest na ponad 1,41 mln zł.

Zakres prac obejmuje:

przebudowę blisko kilometra drogi (od ul. Kościelnej w kierunku Witkowic) w tym: budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi, przebudowę kolidującej sieci energetycznej, budowę chodnika po stronie południowej na całej długości drogi oraz po stronie północnej na długości 275 m. (od ul. Kościelnej), wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi (szerokość nowej nawierzchni jezdni wyniesie 6 m. w miejscu obustronnych chodników oraz 5,5 m. w miejscu gdzie chodnik będzie jednostronny),

przebudowę przepustu pod drogą poprzez wydłużenie i wykonanie ścianki czołowej,

przebudowę skrzyżowań z ul. Spokojną i z ul. Kłosową,

wycinkę drzew kolidujących z realizowanym zadaniem,

wykonanie nowego oznakowania, w tym wyznaczenie dwóch przejść dla pieszych (jedno z azylem).

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksportowe „WIKOS” Jerzy Strzelec,  Olszyny, ul. Zatorska 62, 32-551 Babice, nadzór inwestorski przypadł w udziale firmie BMF PROJECT Mateusz Fujak z Oświęcimia, a dokumentacja projektowa została opracowana w ubiegłym roku przez firmę Usługi Projektowe PRO-ZAT mgr inż. Andrzej Zaniat z Bystrej.

Termin realizacji zadania wyznaczono na 31 sierpnia 2017 r.Odsłony: 986
Autor Publikacji: Ewelina Sadko, Wydział Infrastruktury Gminnej UG Kęty, Data Publikacji: 2017-05-17 , Godzina Publikacji: 09:33

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Urząd Gminy Kęty

Rynek 7
32-650 Kęty
powiat: oświęcimski
województwo: małopolskie
centrala:    33/844-76-00
Burmistrz:  33/844-76-70 

email: gmina@kety.pl
epuap: /k67nuct19p/skrytka

Godziny pracy:

  • poniedziałek: 7:30 - 15:30
  • wtorek: 7:30 - 17:00
  • środa, czwartek: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00

Zapraszamy!© 2015, Urząd Gminy Kęty