Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Planujesz inwestycję w OZE? Przyjdź na spotkanie!

Burmistrz Gminy Kęty zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem do zakupu i montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 października (wtorek) o godzinie 17:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach przy ul. A. Mickiewicza 10.

Zaproszenie adresowane jest do właścicieli budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kęty, planujących w latach 2019-2020 inwestycje polegające na montażu instalacji wytwarzających energię elektryczną lub cieplną takich jak: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

Tematem spotkania będzie omówienie zasad i warunków pozyskania za pośrednictwem Gminy Kęty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy spotkania otrzymają deklaracje udziału w projekcie. Prawidłowo wypełnione i podpisane deklaracje będzie można składać w Urzędzie Gminy Kęty w terminie od 18 października do 3 listopada 2017 r.

Deklaracje posłużą gminie do przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w zakresie 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania  przez gminę w ramach ogłoszonego konkursu, którego rozstrzygnięcie planowane jest w kwietniu 2018 roku.
Odsłony: 1611
Autor Publikacji: Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości, Data Publikacji: 2017-10-13 , Godzina Publikacji: 11:16

Kęty w obiektywie...