Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Planujesz wymianę pieca na gazowy, biomasę lub przyłącz do sieci ciepłowniczej? Przyjdź na spotkanie!!!

Burmistrz Gminy Kęty zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem ze środków unijnych do wymiany starego systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 4 października (czwartek) o godzinie 17:00 w sali audiowizualnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętach przy ul. Jana III Sobieskiego 6.

Zaproszenie adresowane jest do właścicieli budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kęty, planujących w latach 2019-2021 likwidację źródła ciepła na paliwa stałe i zastąpienie go kotłem na paliwo gazowe, nowoczesnym kotłem na biomasę spełniającym wymogi ekoprojektu lub podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Tematem spotkania będzie omówienie zasad i warunków pozyskania za pośrednictwem Gminy Kęty dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie będzie można uzyskać na poziomie do 8 tys. zł do wymiany źródła ciepła i dodatkowo do 6 tys. zł na wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej.

Uczestnicy spotkania otrzymają deklaracje udziału w projekcie. Prawidłowo wypełnione i podpisane deklaracje będzie można składać w Urzędzie Gminy Kęty w terminie od 8 do 12 października 2018 r.

Deklaracje posłużą Gminie do przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w zakresie 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia finansowego. Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania przez Gminę Kęty dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu, którego rozstrzygnięcie planowane jest w maju 2019 roku.
Odsłony: 1811
Autor Publikacji: Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości UG Kęty, Data Publikacji: 2018-10-01 , Godzina Publikacji: 13:36

Kęty w obiektywie...