Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
 1. Aktualności
 2. Kronika policyjna
 3. Edukacja
 4. Kultura
 5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Ponad trzydzieści wyjazdów do pożarów sadzy w kominie - strażacy apelują o rozsądek. Skutki mogą być tragiczne!

Dziś w nocy, z 9/10 stycznia, ok. godz. 2.00 strażacy z Malca i Bielan jak również z JRG Oświęcim interweniowali w pożarze sadzy w kominie w Malcu na ul. Widokowej.

Jak poinformował wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu i komendant Gminny ZOSP RP w Kętach Józef Szafran, była to już 33. interwencja w powiecie oświęcimskim od początku trwającego sezonu grzewczego.

- To bardzo ważne, aby systematycznie sprawdzać i czyścić przewody kominowe – apeluje komendant.

– Pożar sadzy niejednokrotnie zagraża zdrowiu i życiu nie tylko domowników, ale i mieszkańców okolicznych posesji. Przy bardzo wysokiej temperaturze, która wytwarza się podczas palenia się sadzy w kominie, zawsze może dojść do rozszczelnienia komina i pożaru budynku – tłumaczy, podkreślając, że może nastąpić uszkodzenie nawet nowego solidnego komina, gdyż pożar sadzy tworzy olbrzymi ciąg kominowy, który wykorzysta każde osłabienie muru, a także może powiększyć istniejące nieszczelności. Przypomina również, że oprócz wysokiej temperatury, pęknięciami i szczelinami może rozchodzić się po pomieszczeniach cichy zabójca, którym jest tlenek węgla tzw. czad.


Przypominamy!

Kominy pieców opalanych paliwem stałym powinny być czyszczone przez kominiarza przynajmniej raz na trzy miesiące. Domownicy, którzy ogrzewają swoje cztery ściany paliwem płynnym lub gazowym, powinni wzywać kominiarzy raz na pół roku. Gdy jednak już dojdzie do zapalenia się sadzy w kominie, należy jak najszybciej wezwać strażaków, dzwoniąc pod numer 998 lub 112. Należy też zagasić ogień w piecu lub kominku i zamknąć dopływ powietrza do komina. Nie można wlewać do komina wody, gdyż grozi to jego rozerwaniem. Pożar w kominie można rozpoznać po dźwięku, który się z niego wydobywa. Płonącemu przewodowi kominowemu towarzyszy głośny szum. Często też z komina wydostają się płonące iskry lub nawet płomienie ognia.

Pożary sadzy są częstym powodem interwencji strażaków w sezonie grzewczym. Poniżej kolejny raz zamieszczamy porady, które mogą pomóc w zapobieganiu tego typu zdarzeniom.

Uwaga na pożary sadzy!

W związku z trwającym sezonem grzewczym strażacy przypominają o właściwym korzystaniu z urządzeń grzewczych, w tym przewodów spalinowych. Dodatkowym zagrożeniem, na który trzeba zwrócić uwagę, to składowanie materiałów palnych (drewno, papier, węgiel, itp.) bezpośrednio w pobliżu pieca. Awaria pieca lub jego niewłaściwa eksploatacja może być przyczyną pożaru, który spowoduje znaczne straty materialne.

Paląca się sadza, może być przyczyną:
• uszkodzenia komina, którego naprawa niejednokrotnie jest bardzo kosztowna,
• ulatniania się do pomieszczeń mieszkalnych tlenku węgla lub innych niebezpiecznych produktów spalania.

Jak postępować w przypadku zapalenia się sadzy w kominie:

 1. Nigdy do gaszenia nie należy używać wody. Z jednego litra tej cieczy powstaje około 1720 litrów pary. Może to spowodować gwałtowne rozerwanie komina.
 2. Zamknąć dopływ powietrza do pieca (komina), wygasić piec.
 3. Do gaszenia można użyć soli kamiennej lub piasku, które należy wsypać do przewodu spalinowego od góry. Skuteczne jest również użycie gaśnicy proszkowej, w tym przypadku środek gaśniczy „wtłaczamy do wyczystki w dole komina”.
 4. Nie należy oczekiwać na wypalenie sadzy, pożary mogą trwać kilka godzin. Niebezpieczeństwo uszkodzenia komina występuje zwłaszcza w okolicach poddasza. To tutaj przewody przechodzą przez nieogrzewane pomieszczenia i są bardziej podatne na pęknięcia z powodu gwałtownej różnicy temperatur.
 5. Wezwać służby ratownicze.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE KOMINÓW

 1. Zgodnie z Art. 61. ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 – z późniejszymi zmianami), właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek utrzymywać go w należytym stanie technicznym.
 2. Art. 62 ustawy Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek poddawania budynku okresowej kontroli. Co najmniej raz w roku właściciel lub zarządca ma obowiązek zlecić kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrolę tę należy zlecić osobie posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Osoba dokonująca kontroli ma obowiązek potwierdzić ją protokołem. W nim powinny zostać opisane usterki i uchybienia, a właściciel lub zarządca ma obowiązek usunąć te problemy (Art. 70 ustawy Prawo budowlane).
 3. Obiekty budowlane podlegają również przepisom Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz.719 z 2010 r.).
 4. § 34 cytowanego rozporządzenia nakłada obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych. Określa ono również częstotliwość dokonywania czyszczeń.
 5. Raz w miesiącu czyszczeniu należy poddawać przewody kominowe od palenisk zakładów żywienia zbiorowego.
 6. Co najmniej raz na 3 miesiące należy poddać czyszczeniu przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem stałym.
 7. Co najmniej raz na 6 miesięcy należy czyścić przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.
 8. Przewody wentylacyjne należy poddawać czyszczeniu co najmniej raz w roku.
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 r.) w § 19 mówi, że naprawę i konserwację przewodów kominowych dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych można powierzyć wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach. Osobami posiadającymi takie kwalifikacje – opisane w podstawie programowej kształcenia zawodowego (Dz. U 226 poz. 1650 z 2006 r.) – są kominiarze. Dlatego nie próbujmy sami naprawiać i modyfikować przewodów kominowych, lecz zlecajmy te usługi do wykonania odpowiednim fachowcom

Natomiast, jeśli chodzi o czyszczenie przewodów kominowych, można dokonywać tego samodzielnie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego. Dopuszcza je § 34 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W innych budynkach powinni wykonywać te czynności fachowcy, posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Sankcje związane z niespełnianiem przepisów przeciwpożarowych:

Ustawa z dnia 20-05-1971 Kodeks wykroczeń w Art. 82 § 1 mówi „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany” oraz § 2 „Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na: zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Odsłony: 1635
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2019-01-10 , Godzina Publikacji: 11:50

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Lipiec, 2019
  P W Ś C P S N
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty