Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Poprawa warunków odwodnienia ul. Stefana Żeromskiego w Nowej Wsi

Zakończyły się prace związane z realizacją pierwszego etapu budowy odwodnienia ul. Stefana Żeromskiego w Nowej Wsi.

W ramach inwestycji w obrębie pasa drogowego wykonano rurociąg z rur PP o średnicy 500 mm na długości 160 mb wraz z zabudową 4 studzienek z wlotami ulicznymi oraz zabezpieczono wylot rurociągu do Młynówki Hałatka.

Celem inwestycji była poprawa warunków odwodnienia drogi i przyległych terenów, a także pośrednio zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w tym rejonie.

Koszt inwestycji zgodnie z kosztorysem powykonawczym wyniósł 123.664,69 zł brutto. Na realizację inwestycji pozyskano dotację z budżetu powiatu oświęcimskiego w wysokości 40.000,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma produkcyjno-handlowo-transportowa „TRANSFIG” Wiesław Figa.

Podczas odbioru obecni byli: II Z-ca Burmistrza Marcin Śliwa, Dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości Włodzimierz Bujarek, Inspektor w Wydziale Środowiska i Przedsiębiorczości Greta Miga, Inspektor Nadzoru Piotr Żak a także Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu Agnieszka Zawiślak, Radna Rady Miejskiej w Kętach i Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Dorota Kusak, Radny Rady Miejskiej w Kętach Wiesław Potoczny i przedstawiciele Wykonawcy: Paweł Figa, Tadeusz Piłat.Odsłony: 725
Autor Publikacji: Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości UG Kęty, Data Publikacji: 2018-10-22 , Godzina Publikacji: 12:23

Kęty w obiektywie...