Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Profesor Krzysztof Zajas gościem w kęckim liceum

Profesor Krzysztof Zajas gościem w kęckim liceum

28 marca odbył się kolejny wykład mistrzowski w ramach patronatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego nad klasami humanistycznymi Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Kętach.

Wykład „O poezji Czesława Miłosza” wygłosił prof. Krzysztof Zajas, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polonistycznych Wydziału Polonistyki UJ. Mówca wzbudził zainteresowanie wśród uczniów, gdy okazało się, że w równym stopniu pasjonuje go jako badacza poezja, jak i gra komputerowa. Niektórzy ze słuchaczy zdążyli już przeczytać kryminały, które wyszły spod pióra Krzysztofa Zajasa.

Profesor przybliżył uczniom osobowość Czesława Miłosza, podkreślając jego związki z Litwą i stawiając w rzędzie najwybitniejszych poetów polskich obok Mickiewicza. Licealiści i gimnazjaliści wysłuchali z uwagą literackiej opowieści o życiu człowieka, któremu przyszło zmierzyć się z okrutną historią XX wieku. Z opowieści wyłonił się obraz poety – wizjonera, żagarysty, klasyka, który chętnie odwoływał się do romantycznej tradycji poezji tyrtejskiej oraz uczył się dystansu do świata. Profesor zaproponował słuchaczom wspólne czytanie wierszy Miłosza (m.in. Obłoki, Biedny chrześcijanin patrzy na getto, Na trąbach i na cytrze, Dar, Trytony), by na ich postawie pokazać, jak poeta słowem potrafi zatrzymać czas i uchwycić istotę rzeczywistości.

Wykład prof. Krzysztofa Zajasa pozostanie w pamięci uczniów kęckiego liceum. Jednych zachęci do czytania poezji, a innych do zapisywania ulotnych chwil życia.

Odsłony: 1137
Autor Publikacji: Weronika Kudziełko (II hg), PZ Nr 10 w Kętach, Data Publikacji: 2017-04-05 , Godzina Publikacji: 8:24

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty