Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Projekt prospołeczny - bezpieczeństwo seniorów! Nie czekaj. Zagłosuj już dziś!

Z myślą o mieszkańcach ziemi oświęcimskiej, z incjatywy naszych strażaków, w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego 2018, został złożony projekt podnoszący bezpieczeństwo. Projekt o zasięgu powiatowym: „Świadomy i bezpieczny SENIOR powiatu oświęcimskiego XXI wieku”

Już dziś zapraszamy do głosowania na stronie: http://bezpiecznysenior.ospkety.pl/

Założenia projektu: Program ma na celu wzrost bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa seniorów, ograniczenie liczby zdarzeń ratowniczych i poszukiwawczo-ratowniczych z ich udziałem. Zapobieganie zaginięciom osób, w szczególności osób starszych. Program ukierunkowany jest na edukację bezpiecznych zachowań wśród seniorów, ale także wzmocnienie społecznego zaangażowania w troskę o bezpieczeństwo krewnych, sąsiadów, znajomych w wieku senioralnym. Program ma charakter społeczny, interdyscyplinarny, a jego innowacyjność polega na zaangażowaniu wielu instytucji i podmiotów, ale przede wszystkim członków społeczności lokalnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych w przestrzeni publicznej.
Cele projektu: Główne cele programu to wzrost bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów.
Cele szczegółowe to utrwalenie bezpiecznych zachowań wśród seniorów, ich aktywizacja do większej dbałości o własne bezpieczeństwo, mienie oraz najbliższe otoczenie oraz edukacja w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia i mienia.
Realizacja projektu: Projekt realizowany jest poprzez edukację profilaktyczną, która odbywa się zarówno w formie prelekcji, wykładów i zajęć warsztatowych jak i poprzez kolportaż plakatów i ulotek w miejscach zamieszkania, bibliotekach, placówkach służby zdrowia, lokalnych mediach, ogłoszeniach parafialnych w kościołach. Obok tradycyjnej edukacji w zakresie bezpiecznych postaw prowadzonej przez strażaków, istotę programu stanowi wzmacnianie więzi społecznych, lepsze wykorzystanie istniejących rozwiązań socjalnych i kulturalnych zwiększających aktywność osób starszych w celu walki z anonimowością i samotnością. W ramach programu strażacy edukują seniorów jak zadbać o bezpieczeństwo na co dzień, na co zwrócić szczególną uwagę przebywając nad w domu, w lesie, nad wodą, etc.
Adresaci projektu: seniorzy oraz mieszkańcy powiatu oświęcimskiego, którzy chcą być zaangażowani w poprawę bezpieczeństwa osób starszych. Beneficjenci zostaną pozyskani w oparciu o domy dziennego pobytu, koła seniorskie działające na obszarze realizacji projektu.
Podmioty zaangażowane w realizacje projektu: Koordynatorem programu są strażacy – ratownicy posiadający doświadczenie w realizacji zadań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem działań poszukiwawczo-ratowniczych.
Partnerami programu są ratownicy medyczni, psychologowie, policjanci, którzy wspólnie ze strażakami prowadzą prelekcje, ratownicy GOPR, ratownicy medyczni.

opis niedostepny
Odsłony: 783
Autor Publikacji: OSP Kęty, Data Publikacji: 2017-09-25 , Godzina Publikacji: 10:25

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2019
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty