Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Projekty wymian kotłów z dofinansowaniem

W ostatnich dniach pomiędzy Gminą Kęty a Zarządem Województwa Małopolskiego zostały zawarte umowy o dofinansowanie Projektów pn.:

„GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”

„GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”.

Dofinansowanie w wysokości przeszło 3,1 mln zł, stanowiące 98,5% kosztów Projektów, zostało pozyskane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 4 Oś priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.

Dzięki dofinansowaniu w 275 budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kęty, przestarzałe i nieekologiczne kotły zostaną wymienione na nowoczesne kotły na gaz, węgiel lub biomasę, spełniajace wymagania ekoprojektu.

Celem realizacji Projektów jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku z procesami spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych, a tym samym ograniczenie zjawiska tzw. „niskiej emisji”.

Unijne wsparcie pozwoli także na organizację działań i wydarzeń zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców.

Realizacja Projektów przewidziana jest w latach 2017-2020.
Odsłony: 2316
Autor Publikacji: Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości / fot. B.K.-S., Data Publikacji: 2017-11-08 , Godzina Publikacji: 11:43

Kęty w obiektywie...