Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Przetarg na wynajem lokalu w Bulowicach

Urząd Gminy Kęty ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Bulowicach przy ul. Bielskiej 65 na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w formie Agencji Pocztowej na podstawie zawartej z Pocztą Polską S.A. umowy agencyjnej. Dopuszcza się możliwość prowadzenia dodatkowo cichej nieuciążliwej działalności gospodarczej.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,35 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Stawka wywoławcza: 12 zł (netto)  za 1 m2  powierzchni  użytkowej.

Przetarg odbędzie się 3 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7.

Biorący udział w przetargu obowiązani są wpłacić wadium w wysokości 500 zł najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9:00 w kasie Urzędu Gminy Kęty.

Z postępowania przetargowego wyklucza się podmioty, które zalegają z zapłatą wymagalnych i bezspornych należności wobec Przedsiębiorstwa Komunalnego „Komax” w Kętach Sp. z o.o. i Gminy Kęty.

Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargu jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury Gminnej pok. nr 35.
Odsłony: 622
Autor Publikacji: , Data Publikacji: 2018-03-06 , Godzina Publikacji: 12:23

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie przetargu.pdf (Rozmiar: 0.34 MB)

Kęty w obiektywie...