Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Przyznano dotację na renowację barokowego ołtarza w kaplicy św. Jana Kantego

Średniowieczne zamki, urokliwie położone dworki i wille, wzbudzające zachwyt kaplice, kościoły, cerkwie i synagogi… i wiele innych zabytkowych budynków w całej Małopolsce czeka renowacja. Dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa wypięknieje aż 120 obiektów z regionu. W tym roku przeznaczono na ten cel kwotę 2,6 mln zł. Wykaz wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w załączniku poniżej.

Subwencję z budżetu województwa na 2018 r. przyznano również parafii pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach dla kaplicy/kościoła pomocniczego pw. św. Jana Kantego, z ołtarzem głównym z 1722-25 r., jako kontynuacja prac konserwatorskich barokowego ołtarza głównego - etap III. Kwota dofinansowania to 20 tys. zł.

Przypomnijmy, że dotacje przyznane w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski” trafią do właścicieli lub posiadaczy zabytkowych obiektów, w tym osób prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, parafii i gmin wyznaniowych.

 

Przy kościele św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, we wschodniej części placu, od ponad trzystu lat stoi budowla przypominająca o najsłynniejszym z kęczan - św. Janie z Kęt. Jest to XVIII-wieczna, barokowa świątynia, wybudowana w roku 1715, w miejscu stojącej tam w latach 1644–1648 niewielkiej kaplicy, ufundowanej przez księcia Sykstusa Lubomirskiego. Kaplica ta sąsiadowała z placem, na którym stał dom rodzinny św. Jana z Kęt. 

Ze względu na rozszerzający się kult Jana Kantego i związany z nim wzmożony ruch pielgrzymkowy do miejsca jego urodzenia, w roku 1715 na miejscu niewielkiej kaplicy wybudowano kościół. Jego fundatorami byli ks. Marcin Ośliński - dziekan kolegiaty św. Anny w Krakowie oraz ks. Jan Chryzostom Pyzowic - kanonik krakowski i prebendarz kaplicy św. Jana Kantego. W roku 1781 kościół został konsekrowany przez biskupa krakowskiego, Krzysztofa Szembeka.

Jest to jednonawowa świątynia, zbudowana na planie prostokąta z kwadratowym prezbiterium. Do trójprzęsłowej nawy prowadzi prostokątna kruchta, mieszcząca wejście na chór. Nawę od prezbiterium oddziela półokrągła tęcza, podkreślona zdwojonymi pilastrami. Ponad nawą rozpościera się kolebka z lunetami, prezbiterium przykrywa sklepienie kopulaste. W nim znajduje się polichromia przedstawiająca Trójcę Świętą.

 

Jednokondygnacyjny ołtarz główny pochodzi z 1722 r. W polu środkowym znajduje się obraz przedstawiający św. Jana z Kęt. Po bokach stoją posągi Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Ponad bramkami prowadzącymi za ołtarz umieszczono figury św. Augustyna i św. Ambrożego. Zwieńczenie części środkowej stanowi Baranek Apokaliptyczny w glorii promienistej. Poniżej widnieje herb Akademii Krakowskiej, a na przerwanym przyczółku po bokach - adorujące klęczące anioły. Ołtarz nawiązuje do wyposażenia kolegiaty św. Anny w Krakowie, gdzie znajduje się grób św. Jana.

Dopełnieniem wyposażenia świątyni są dwa jednopolowe ołtarze boczne z obrazami z 1838 r., przedstawiającymi Matkę Boską Anielską i św. Józefa z Dzieciątkiem oraz ambona zdobiona płaskorzeźbionymi postaciami św. Jana Ewangelisty, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Kantego. Na ołtarzu św. Józefa, w przeszklonej gablocie, znajduje się woskowa figura św. Jana Kantego, w stroju profesora Akademii Krakowskiej z czasów kanonizacji, którą w roku 1767 ofiarowali Kętom profesorowie uczelni.

 

Odsłony: 1471
Autor Publikacji: źródło: www.malopolska.pl, fot. kf, Data Publikacji: 2018-02-28 , Godzina Publikacji:

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Pliki do pobrania:

Lista_beneficjentów.pdf (Rozmiar: 0.09 MB)

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty