Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Punkty selektywnego zbierania odpadów


Gmina będzie organizowała dwa razy w roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz chemikaliów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.

Odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, odbywać się będzie również poza okresową zbiórką w punktach selektywnego zbierania odpadów:

a) Przedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Sp. z o.o. Kęty, ul. Mickiewicza 8

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:00

  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • przeterminowane lekarstwa;

b) Stacja Segregacji przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:00

  • zużyte opony,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin),
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (np. odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany).

Transport tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

c) Kompostownia odpadów zielonych (tj. skoszona trawa, liście, gałęzie) w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne

czynna:

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:00 - 14:00

- środa w godz. 7:00 - 18:00 (czynna dłużej tylko w

- sobota w godz 9:00 - 14:00

W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada odbieranie odpadów zielonych gromadzonych w odpowiednich workach, będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem.

W przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem oraz gdy nie mieszczą się w odpowiednich workach przeznaczonych na te odpady właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać do kompostowni zlokalizowanej przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne. Odbiór odpadów jest bezpłatny.

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest przez firmy wpisane do rejestru dla zbierających odpady przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

1. „Tomkol” Kołodziej i Wspólnicy  Sp.J. z siedzibą w Kętach ul. Krótka 1B, adresy punktów:

- ul. Krótka 1B, 32-650 Kęty

- ul. Głowackiego bn, 32-650 Kęty,

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami ELREKO sp. z o.o., adres punktu:

- ul. Partyzantów 17a, 32-650 KętyOdsłony: 6294
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...