Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Gmina organizuje dwa razy w roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz chemikaliów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Terminy odbioru są oznaczone kolorem niebieskim w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, odbywa się będzie również poza okresową zbiórką w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

  • Kęty, ul. Mickiewicza 8
  • Kęty, ul. Kęckie Góry Północne (przy składowisku odpadów komunalnych)

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00
oraz w soboty od 8.00 do 13.00

RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:

•    odpady segregowane – opakowania szklane, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, papier

•    odpady zielone
•    zużyte baterie i akumulatory
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
•    przeterminowane lekarstwa
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe
•    chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin)
•    odpady budowlane i rozbiórkowe (np. odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany)
•    zużyte opony z pojazdów osobowych

Transport tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odbiór odpadów jest bezpłatny.
Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest przez firmy wpisane do rejestru dla zbierających odpady przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:


1. „Tomkol” Kołodziej i Wspólnicy  Sp.J. z siedzibą w Kętach ul. Krótka 1B, adresy punktów:

- ul. Krótka 1B, 32-650 Kęty
- ul. Głowackiego bn, 32-650 Kęty,

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami ELREKO sp. z o.o., adres punktu:
- ul. Partyzantów 17a, 32-650 KętyOdsłony: 9281
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...